Mano namai

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Mano namai » TRUMPIEJI ŽANRAI » Pabiros paukštukams


Pabiros paukštukams

Сообщений 31 страница 60 из 91

31

* * *

parašė Šiaurys
Saulei laišką ant sniego
Valentino diena

0

32

* * *

už lango budi
bespalvė mėnesiena
jaunystės filmas


* * *

Patarlė: viena
kregždė ne pavasaris.
Mano kieme dvi.

0

33

* * *

Klajoja po pasaulį du nepasakyti Sudie,
Susitinka vasarvidžio naktį liūdni,
Adresatų neradę,
Pastovi greta žvelgdami į joninių laužo ugnį,
Paskui saulei tekant nubrenda per rasotas pievas
Į skirtingas puses.

* * *

Gauti norima viską, duoti galima ne daugiau negu turi.

* * *

Kai nusivili savim, negali nenuvilti kitų.

0

34

* * *

akių rainelės
liudija giminystę
kopų bangelės

jūros ošimas
nuolat šniokščia ausyse
abi mes senos

trina užkulnius
kopų smiltis batuose
kad neišneščiau

0

35

* * *

rudens priešaušry
girgsi išskrisdamos žąsys.
aklo kelionė

0

36

Palikti

apleisti namai.
pražydo erškėtrože
rožė po langu.

* * *

niekas nežiūri
pro seno namo langus.
aptraukė valktis.

* * *

rudens naktimis
rauda sena vėtrungė.
negrįžo iš jūros.

0

37

* * *

Eismą kelio ruože tarp gimė – mirė reguliuoja tik trys kelio ženklai: vienpusis eismas, draudžiama lenkti ir draudžiama sustoti.

   * * *
tilo nutolo
paskutinė virtinė.
pradedu laukti

   * * *

jums tolių toliai
mums aksominis ruduo
kiekvienam savo

    * * *

pavėlavęs
šlamučio žydėjimas
atmintis žiemai

Отредактировано daliuteisk (2014-10-02 06:57:23)

0

38

Duoklė rudeniui

* * *
per striuka dienos.
nebaigti rudens darbai
suėjo vidun.

* * *
užrakino gruodas
mylinčią žemės širdį.
vieniši žingsniai.

* * *
rudens darganoj
žvilgsnis anapus lango.
benamio godos.

* * *
židinio ugny
vaidenasi mielas veidas.
gyva netektis.

0

39

* * *
rudenio takuos
niūrūs pilki šešėliai
nesusitikom

* * *
žemyn laiptais
viena rudens kilimu
ne tą mylėjo

* * *
pro vėjų raudą
Mendelsono akordai
viens kito negirdi

0

40

Rudens elegija

* * *
neatnešus šviesos –
aušra į prieblandą
lapkričio diena

* * *
lietūs pražudė
auksinį medžių skarbą
nuogi į žiemą

* * *
rauda už lango
įskaudintas vėjas –
neleidžia vidun

* * *
juodžiausią naktį
negęsta žiburėlis –
tikėjimas šviesa

0

41

Euras

rudenio lapai
bevertės monetos
sena valiuta

* * *
nauji  pinigai
ar atpažinsim kokio
medžio lapai

* * *
nesvarbu
kokiais pinigais mokėta
duona brangi

* * *
vertė išlieka –
muziejinis eksponatas,
vygė po balkiu

* * *
meilė tėvynei?
rinka padiktuos kainą
viskas perkama

0

42

Dabar ji stovi prie durų ir nesibeldžia –
Praeitis.
Kantriai laukia, kol ateis mudviejų metas
Išeiti.
Drauge.

0

43

Žiema linksmai

įžiebė pasaką
vaikystės burtinikas
šerkšnotas rytas

* * *
spindulys veria
nuogą baltą beržyną
ir šešėliai balti

* * *
sniego laukimas
kalėjiman – anksčiau sėsi
anksčiau išeisi

* * *
daug daug pėdučių –
kurčiųjų brailio raštas
ant sniego

* * *
žiemos diena
trumpam išsislapstė tamsa
pakampėse

* * *
varnas padangėj
tylėk, kai žvelgi šiaurėn –
prisikranksėsi

* * *
galando pernakt
pūga pusnies keterą –
Pikaso brūkšnys

* * *
per naktį snigo
putlios eglės pamiškėj –
Rubenso moterys

0

44

* * *

Jei netyčia...
Jei netyčia gatvelėj tylioj susitikčiau tave?
Brėkštų rytas...
Ir laikas sustotų.

Nesakyk!
Juk žinau, kad nebus, jau nebus  niekada.
Betgi būna –
Nelauktai

Susitinka
Gatvelėj tylioj žmogus žmogų.
Brėkšta rytas
Ir laikas sustoja...

Ar sustotum?
Ar nušvistum – be kaukės. Kaip aidas.
Nebebus?
Betgi kartais...

Netyčia...

0

45

* * *

...atleisti nėra tas pats, kaip pamiršti...

...jei negali atleisti – tebūnie...
Dabar pamiršk.
Juodai, kaip gruodžio naktį...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tik kartais...
Neskubėk, juk turim laiko
Visą amžinybę –
Kai žmonės žemėj lauks Kalėdų,
Iš užmaršties
Tu sumirksėk man žvaigždele –
Nebebijau nudegti.

0

46

* * *

pro fejerverkų
triukšmą ritmingai dunksi
planetos pulsas

* * *

trenkia muzika
šiąnakt laimingi visi
karnavalas

* * *

linkėjimai
laimingi jais tikintys
kreivos šypsenos

* * *

paguodos žodžiai
užgydo sielos žaizdas
ne mano

* * *

centai elgetai
kokios spalvos jos akys?
- - - - - - - - - - -

0

47

žiemos saulėtekis
mėlynos bomžų rankos
apkarto kava

* * *
nerimas budi
kaukiant pūgai už lango
saulėtų sapnų!

* * *
kita žiema
tos pačios riešinės
draugės dovana

* * *
nuo Vilniaus stogų
palaidos pūgos kasos
jei būtum šalia!

0

48

* * *

lapas  sietuvoj –
šiekštas pastojo kelią
čia ir atgulsiu

0

49

* * *
senos kapinės
žiū – kaimynai suėję
kalbinu – tyli

* * *

senas ąžuolas –
toks pat kaip vaikystėj
gyvenau?

* * *

susiglaudę
kaip vestuvių užstalėj
senukai prie kapo

0

50

* * *

vyturio giesmė
virš sodų žydėjimo
ar ir tu girdi?

ilgesio šauksmas
atliepia vien aidu
abipus tylos

girdi vien save
įsimylėjęs kurtinys
vėl pavasaris

0

51

* * *
krinta plunksnelė
aukštasis pilotažas
žinia – parskrido

* * *
apsvaigęs vėjas
ieško tinkamo kupsto
vyturio lizdui

* * *
ilgai plepėti
pempėms nėra  kada
svarbiausia – gyvi

* * *
paukščiai klajūnai
parskrenda ne po vieną
buvę pavasariai

* * *
atsiminimai
liko neišryškinti
jautriausi kadrai

0

52

nėra kas klauso

prie viešo kelio
kaimas tarsi ant delno
visi pro šalį

užkalti langai
stebi negyvom akim
namai vaiduokliai

išėjo jaunas
išdygo praaugo pirkią
klevai prie vartų

aplankė senas
nusilenkė protėviams –
stakta per žema

senolio vietoj
prie šaltos krosnies.
nepasakoja

nėra kas klauso

0

53

Indijos motyvais

pavargęs ruduo.
ir aš. prisėsiu prie tako –
gal praeisi čia?

vėjas be ritmo
vėtrungė pasiklydo
ir aš. palauksiu.

mažas pirštelis
seka savą pasaką.
mergaitė šoka.

0

54

* * *

inkliūzai saugo
išnykusį pasaulį
gintaro sakmė

daug dievų mena
gintaro karoliukai
mamos rožinis

tėvo dovana –
gintariniai karoliai
pilnametystė

0

55

Vasarvidžio naktis

žiedai pradalgėj
griežlės daina iš lankos
kvepia šienu

nukrito rasa
visą naktį nemiega
ežio šeimyna

svirpčioja tankmėj
mieguistas paukštukas
paryčio sapnas

metas pusryčių
paukščių seimelis trešnėj –
nulesė vakar

0

56

Ženklai

* * *

voratinklis
pirmas geltonas lapas
grįžtam nuo jūros

* * *

voratinklis
ant jonažolės žiedo.
paskutinės braškės

* * *

voratinklis
glosto suskirdusias kojas.
batai per maži

* * *

voratinklis
žilas tavo smilkiniuos.
pernai nebuvo

* * *

voratinklis
nubirę rasos lašai –
įkliuvo musė

* * *

voratinklis.
audžia voras kryžiuotis
įkapes vasarai

0

57

Svetimas (?) gyvenimas

po pirkios langu
mano vaikystės gėlės
tuščia sodyba

užkelti vartai
dar saugo gyvenimą –
tvoros nebėra

kreivas šešėlis
tyliai kalba poterius
parklupus svirtis

sėdžiu ant slenksčio
niekur nekviečia
užžėlęs takas

akylai stebi
varnas pušies viršūnėj:
ieško nepalikus?

0

58

* * *

neisiu mokyklon!
šaukia rudenio toliai!
kada tai buvo?

subiro į medžius
vasaros saulėtekiai –
paskutinis blyksnis.

paraistėj paukščiai
sutūpė prieš kelionę.
patylėkim.

dūmai pažeme
pakvipo keptom bulvėm
daina iš toli.

dar viena diena
jurginų žydėjimui –
aplenkė šalna

senutė kieme.
jausmo vardas – ilgesys.
nepaiso amžiaus.

0

59

Rudens nuotaikos

lig seno sodo
nuo girinuko sėklos –
gyvenimas

obuolys žolėj.
gražus kaip Rojaus sode
nebesugundys

rudenio vėjuos
tarp šakų tuščias lizdas
išskrido giesmė

gimiau rudenį.
šis ruduo kažkuo kitoks
skaičiuoju metus

pasivaideno
praėję pavasariai.
tu nežinosi.

tik akimirka
ligi rudens darganų
trapi liepsnelė

atima viltį
lemties žinojimas.
palieka meilę

0

60

Gimtadienio rytas tavo kieme

saulė virš miško
nusišypso kaip kasmet.
dosni būtis.

šuo išpažintų,
jei kalbėti mokėtų –
meilę. tu žinai.

kvaili žvirbliai – ko barasi?
tik juodvarnis atsimena
tave mažą

balsai mylėtų
iš praeities ataidi.
nereikia žodžių

patiestas sode
ryškiaspalvis kilimas.
sveiki, sveteliai!

0


Вы здесь » Mano namai » TRUMPIEJI ŽANRAI » Pabiros paukštukams