Mano namai

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Mano namai » IŠ SENŲ DIENORAŠČIŲ » Jų taip mažai...


Jų taip mažai...

Сообщений 1 страница 7 из 7

1

Taip

0

2

SENIS

2009. 01. 05. Naktis. Laidoj „Po lyros ženklu" skaitė Gedos eiles. Visai kitaip išgirdau, kai jo nebėra. Dabar tyliai tyliai groja muzika, o aš klajoju savo minčių užkaboriais ir kartais sunku suprasti, kokie pasąmonės srautai sujungia, atrodo, visai nesusijusius dalykus.
Vienais metais gavau pievą šienavimui Vėlaičiuose, buvusioj Vaitkaus žemėj. Iš sodybos bebuvo likęs tik senas, aplūžusia viršūne topolis ir gilios traktorių provėžos, likusios nuo tada, kai baigė griauti pastatus, išsivežė sienojus.
Traktoristas, pjovęs mano pievą, nepastebėjo gairių ir truputį įvažiavo į gretimą normą. Kai atėjau vartyti šieno, kurį laiką dairiausi, bandydama prisiminti, kaip atrodė Vėlaičiai, kol dar tebebuvo visos sodybos  – kai aš atvažiavau į Karteną, kaimas, atlaikęs pokarį, tebegyveno neišdraskytas, bet jau buvo ruošiamasi melioracijai. Įsisvajojau – juk pažinojau visų tų nebesamų sodybų išvarytuosius žmones, žinojau jų gyvenimus.
Nuo skardžio pusės beateinąs žmogus – senas, didelis, kaulėtas. Iš matymo jį pažįstu, bet susitikti neteko, jis niekada nesirgo. Manau, kad ir jis turėjo mane pažinti – kaime visi vienas kitą pažįsta. Vadinsiu jį Seniu. Žinojau jo šeimos, darbščios, turtingos žemdirbių šeimos neišsipildžiusius gyvenimus. Senis buvo vienas iš tų, kurie nesusitaikė su praradimu, jis galėjo užsimerkęs nuvesti ir parodyti jų buvusios žemės riboženklių vietas. Jis labai mylėjo arklius.
Plačiu žingsniu Senis atžirgliojo tiesiai į mane ir kad ims šaukti, kad aš vagis, pavogiau jo šieną, kad aš iš viso ne žmogus, atsibeldusi iš kažkurio pasviečio – jis man parodysiąs, kaip nereikia imti svetimo. Akimirką pasirodė, kad puls muštis – pakėlė tokius didelius, grėsmingai suspaustus kumščius – ir aš pravirkau. Ne, ne iš baimės – iš netikėtumo, iš kontrasto tarp tos šienu kvepiančios pievos, tos vasaros dienos puikumo, to mano vaizduotėj susikurto nebesamo kaimo romantikos ir to pykčio, taip staiga pratrūkusio, gal net pačiam Seniui netikėtai. Pratrūkusio tikrai ne dėl netyčia nugreibto kraštelio pievos, o dėl sugriauto, sunaikinto gyvenimo pajautimo, to vaizdo – vienišo topolio, kuriame peri antis skraiduolė, to apsamanojusio koplytstulpio, žyminčio įvažiavimą į nebesamą sodybą, tegu ne jo, Vaitkaus, bet juk čia viskas buvo jo gyvenimas, dabar viskas naikinama, o čia jau senatvė, teisybės kaip nėra , taip nėra, o čia vėl įvažiuota į jo lauką – vėl atima, kažkokia svetimoji, ne savo kaimo žmogus, per tuos atklydėlius nebėra gyvenimo.
Supratau jo pyktį, jo neviltį. Supratau ir man skaudėjo.
Senis įsistebeilijo į mane, sutrikdytas netikėtų ašarų, iš lėto nuleido kumščius, nusispjovė ir nuėjo. Kai šienas išdžiūvo, jo dalį sukroviau į kūgį ir palikau – kai šienaus savo, tegu nusiveža, bet kai rudeniop važiavau pro šalį dviračiu į mišką grybauti, mano paliktoji kupeta tebestirksojo susmegusi tuščiose pievose – nenusivežė Senis.
Po kurio laiko, per užgavėnių šventę Kartenoj, žmonių šurmuly kaktomuša susidūriau su Seniu – stovi, mindžikuoja priešais, lamdo savo didelėse plaštakose nuo žilės nugreibtą kepuršę – toks kaltas, nerandantis žodžių. Nusišypsau – nuoširdžiai, bičiuliškai, tiesiu ranką, paduoda savąją, veidas nušvinta ir nueina toks – lyg išrišimą gavęs. O kitą vasarą ėjau kapliu nešina į kalną bulvių ravėti. Priginė mane Senis dvikinkiu vežimu, pristabdė gražuolius arklius, susėdom greta kits kito ant lentukės – ir važiavom tylėdami, vasaros vėjų gairinami iki mano bulvienos – iššokau nestabdžiusi. Visą dieną buvo šviesu dūšioj nuo Senio šypsenos.
Kodėl šiandien kilo mintis rašyti apie Senį? Gedos eilėraščiai naktį – pomirtiniai? Ir Senio jau kuris laikas nebėra, mirė kai aš jau nebedirbau, ne aš lemties valandą buvau šalia.
Abu jie kažkuo giminingi – Geda ir Senis – tokie kampuoti, stambiakauliai, stiprūs žmonės. Giminingi ir pykčiu, drįstu sakyti – ir neišsipildžiusiais gyvenimais, bet jautrios, stipriai atsišaukiančios sielos.
O juk aš net nežinau, ar Geda iš kaimo. Visi mes iš kaimo, nuo žemės.
2009. 01. 20. Tokios geros dainos teko šiai nakčiai. Ir žodžiai „Metuose" – tiek daug kas atliepia. Atsargiai artinuosi prie Viktorijos žodžių išėjusiam Gedai. Ir ji – atsargiai, užklupta to, kas įvyko – dar tik pirminiai, patys tikriausi žodžiai. Tikiu, dar bus išsamus, giluminis Viktorijos Gedos kūrybos įvertinimas, bet tai bus vėliau, o dabar svaigstu nuo tų pirmųjų, ekspromtu pasakytų žodžių.
Cituoju Viktoriją: „ Dramatiškas nuosprendis – „niekas jau manęs neužtars" – suminkštinamas išlygų: nebent. Už to nebent liekame ir mes, kol liekame."
Štai tas „kol liekame" – desperatiškai ištrūkęs, dėl jo, galimai, buvo suabejota, bet paliktas, tebūnie ( Liūnė ), su šimtu poteksčių, viena jų, kad užtarti, iš esmės suprasti, tikrai priartėti gali tik kartu gyvenę, čia buvę, matę, girdėję, lietę, uodę, žiūrėję į akis, į sielą, kvėpavę tuo pačiu oru, jautę tą pačią laiko dvasią, o ne sužinoję iš knygų, nuogirdų. Suprantama kaip vienintelė galimybė, kartu ir priedermė – užtarti prieš laiką, madas, abejingumą, piktavališką teismą. Kas, jei ne mes – kol liekame, kol dar galim suspėti. Mūsų „dar likimas" privalo būti įprasminamas.
O aš štai skaitau tuos žodžius kurčią naktį kažkokioj Kartenoj, kur prie viešo kelio, tas „kol liekame" sugniaužia širdį ir vėl verkiu – savo nuošalėj, savo vienatvėj. Dabar jau be išlygų galėsiu mylėti Gedą, iš dalies todėl, kad jį myli Viktorija.
Anoks čia mano nuopelnas?
„Nemylimą mylėt labai sunku" – tai iš mano eilėraščio.
O mylimą?
Anoks čia nuopelnas.

0

3

* * *

2007. 11. 10. Į mano gyvenimą atėjo Jonas Mekas – nuo pirmų eilučių Post skriptum‘e „Semeniškių idilėms". Jonas. Toks – mano. Yra kategorija žmonių, į kuriuos norisi kreiptis – broli.
Žinoma, žinojau, kad jis yra, tik neskubėjau susitikti – tas kvailas manymas, kad viskas amžina, niekur nereikia skubėti, niekas niekur nedings, bet vieną dieną staiga supranti, kad jei ne šiandien, tai gali būti niekada.
Papirko atviras kalbėjimas – lyg sau, lyg man, visiems. Toks ilgesys – kažko, neišsakyto, neišsakomo. Ir stingdanti vienatvė – įskaudintas, apiplėštas jam skirto laikmečio.
Priekaištas – Jonai, kodėl net išlinksniavęs gimto kaimo pavadinimą, jo nesukirčiavai, dabar bijau tarti, kad neužgaučiau tavęs savo nemokšiškumu.
Kodėl tau kilo noras išlinksniuoti? Ką galėtum į tą klausimą atsakyti?
Kodėl Viliui Orvidui iš Gargždelės kaimo neužteko mintinai mokėti „Giesmių giesmę", bet kada galėti perskaityti ją knygoj – jis dar ėmėsi kalinėti žodžius akmeny? Ir nebaigė. Kodėl nebaigė? Nusivylė ta užmačia? Pritrūko gyvenimo? Nebepaklausi.
Matytas filmuose Jonas Mekas – toks nedidukas, bruzdus žmogutis, vis užsiėmęs veikla, lyg bėgtų nuo vienatvės, tylos, o juk tik tos tylos, vienatvės valandėlės, tie įsiklausymai, įsižiūrėjimai, tie sugrįžimai, pakartojimai yra vaisingiausi, prasmingiausi.
Kaip dažnai nežinom patys, kodėl kartais imam ir pasielgiam vienaip ar kitaip. Kodėl kartais ima ir prasimuša nemotyvuotas pyktis, pratrūksta kaip pūlinys, nors aplinkiniai žmonės niekuo dėti – pavėluotas atsakas į seną skriaudą, neteisybę, bejėgiškumą. O kartais dirbtina linksmybe, nuolatine veikla tik dangstom tuštumą, vienatvę.
Kiek Lietuvos mergaičių ir bernaičių svajojo anais laikai ir tebesvajoja šiandien pamatyti svečias šalis, pabūti ten, kažkur, kur laukia stebuklai, tobulas grožis, prasmė – reikia viską mesti ir eiti to šauksmo vedamiems. Ir meta, ir eina ieškoti tų stebuklų. Ir neranda.
Ir Jonui šiandien po kojom visas pasaulis, bet niekas neturi prasmės ir vertės, nes nebegalima sugrįžti į Semeniškes. Per vėlai. Tų, jo Semeniškių nebėra – tų laukų, namų, miškų, kvapų, žmonių, dainų. Sugrįžti neįmanoma. Atriekta riekė.
Ir tie, dabar savo noru išklystantys į pasaulį, anksčiau ar vėliau supras, kad viskas, ko reikia žmogaus laimei, gyvenimo pilnatvei, yra čia ir niekur nereikia eiti. Sugrįžti neįmanoma.
Žavi Jono kalbėjimo būdas – su pauzėmis, daugybe pauzių, tarpų tarp eilučių. Ties kiekviena sustoju, įsiklausau, įsižiūriu, įsijaučiu ir tik mintim pripildžiusi einu toliau, kol knygą užverčiu ir dar ilgai ilgai būnu kartu. Nuostabu, kaip daug galima pasakyti patylint – punktyrine linija. Jono tekstus reikia skaityti kaip orientalistikos varžybose, atsekant mintį pagal užkoduotus ženklus. Tai – toks rašymas ir skaitymas – įmanomas tik tada, kai rašantis turi ką nutylėti, o skaitantis turi kuo užpildyti pauzes, yra patyręs, išgyvenęs kažką panašaus, pajėgus suprasti.
Jonelį skaityti malonu, tai tarsi žaidimas, ieškojimas bendrų patirčių, žodžių prasmių. Malonu atrasti, tik niekada negali būti tikras, ar didelė dalis nutylėto taip ir nepalieka neatrasta. O arbitro nėra. Nei atsakymų, kaip aritmetikos uždavinyno gale.
Gal tai ir sudaro žavesį?
Po kelių dienų skaitau iš naujo – ta pati melodija jau visai kitame registre. Kiek užteks gyvenimo, skaitysiu dar ir dar.
Bibliotekoj susirandu nestandartinio formato, baltais viršeliais knygą – Jono Meko „Mano naktys". Knygos viršeliais, puslapiais rėplinėja skruzdės – tokias tikros, užsiėmusios savo darbais. Žmogui savi rūpesčiai, skruzdėms savi.
Skaitau. Slenka, slenka žodžiai be skyrybos ženklų, neatskirti sakiniai, net nesunumeruoti puslapiai, bet sapnų veiksmo vieta, žmonės, vyksmas, prasmės, nuotaikos iš realaus gyvenimo. Tik sapne taip galima vienu metu būti Amerikoj, Paryžiuj ir Semeniškėse.
Tie sapnai tikresni už gyvenimą. Gal sapnuota nemiegant?
Kodėl man atrodo, kad tai rašydamas Jonelis verkė?
Tos skruzdės rėplinėja, rėplinėja puslapiais, nejučia ima atrodyti, kad ir mano rankomis.

0

4

* * *

2006. 09. 02. Supurtė Milano Kunderos esė apie užmaršties visuomenę.
Kalba apie Prahą – per istorijos vingius gatvės pervadintos daugybę kartų, niekas nebeatsimena praeities. Ir Kafka, tas visuomenės pranašas, visa tai išpranašavęs.
Tas esė skaitytas netrukus po to, kai baigiau skaityti Milano Kunderos „Nemirtingumą" ir „Juoko ir užmaršties knygą". Ir jose – tokie genialūs sulyginimai, paralelės tarp, rodos, skirtingiausių istorijos vingių, asmenybių, ypač rašytojų, filosofų. Tam, kas bent kiek domėjosi istorija – meno, minties, visuomenės – tose Milano kalbėjimuose nepasakoma nieko naujo, viskas seniai žinoma, bet kaip reikia Milano Kunderos, kad parodytų sąsajas visai kitokiu požiūriu. Norisi jam padėkoti.
Bet – kas išgirs? Pavieniai žmonės.
Daugybė žmonių neskaito knygų, daugybė skaito ne tokias, daugelis ir perskaičiusių nesupras, ir dar daugelis iš supratusių pagalvos – o ką aš galiu pakeisti?  Vėl ir vėl istorija kartosis, vėl griaus paminklus, statys naujus, vėl ir vėl pervadins senamiesčių gatveles naujų didvyrių vardais, o paskui juos apšauks nusikaltėliais ar tiesiog pastūmės užmarštin, atėjus naujiems didvyriams. Ir vėl bus ilgi, juodi nuosmukių laikotarpiai, kurie kartais apims visos žmonių kartos gyvenimą, kai nieko tarsi neįvyks, tik gal subręs prielaidos naujiems įvykiams, prošvaistėms, naujoms mintims, kurių galimybe taip sunku patikėti tiems, kam istorijos vyksmo nebuvo duota. Ta mintis asocijavosi su Simono Daukanto gyvenimu, kuris visas tilpo laikotarpyje, kuriame nieko neįvyko (skaitau Trumpos „Apie žmones ir laiką").
Ir dar Milanas:
„ – O kalba?
– Kam gi ją iš mūsų atimti? Ji taps tik folkloru ir jis anksčiau ar vėliau numirs naturalia mirtimi"
Milanai Kundera? Tu taip, be jokio tikėjimo ateitimi? Tai buvo kalbama apie okupacijos laikotarpį, o dabar? Ar dabar tu galvoji kitaip?
Aš, deja, atvirkščiai – tada tikėjau, kad ką jau ką, o kalbą išsaugosim, o dabar nebetikiu ir tai daug baisiau. Kas nepadaryta prievarta, dabar padarysim patys, laisva valia – atsikratysim savo savasties kaip išaugto rūbo. Mūsų neįveikė prievarta, tai dabar suviliojo saldainių popierėliais ir riešutų kevalėliais. Kokie neadekvatūs mainai!
Jei visa tai koks nors lietuvis Jonas taip talentingai, kaip Milanas sudėtų į knygą – kas ją skaitytų? Tokie žodžiai dabar yra tik tyruose šaukiančiojo balsas.
Milanai Kundera, sakyk, ar nebaisu tau taip gyventi – suprasti, sakyti, sakyti, nors dauguma negirdi ar nenori girdėti, kai daugelis iš viso nesupranta apie ką čia kalba, o jei ir supranta, nustemba – o kam tau to reikia? Ar tau už tai moka?
Kažkas tik pajuokia – ko ten ambriji pakelėj, vietoj ėjęs su gyvenimu koja kojon. O kiti gal įsiutę – netrukdyk, o jei nenutilsi, gausi akmeniu, bėgsi cypdamas.
Savi, ne okupantai. Tas pats, Milanai, ir Lietuvoj.
Pavydžiu tau, Milanai, sugebėjimo bėgti kaip virtuozui per klaviatūrą per epochas, įvykius, žmonių likimus sukuriant tobulą temą, o visa, kas ne taip svarbu, paliekant variacijomis, kurios, kad ir kokios vingrios, kad ir kaip naujai suskambančios kiekvieną kartą, nepajėgia išsiveržti iš temos.
Pagalvoju, jei nebūtų užmaršties, būtų nepakeliama.
Baigus skaityti knygas užvaldė mintis, kad mane apgavo, kad neleistinai įsijaučiau, o Milanui vis tiek, jis tik žaidžia, jam visai nesvarbu, ar jo mintys bus suprastos, taps kažkam svarbios ir kankinamai savos, pagaliau, ar jis pats liausis buvęs vienas su savo mintimis. Jis tik, kaip vaikystėj, žaidžia nerūpestingą žaidimą su savo kiemo, savo gatvės vaikais. Vakarop, kai nusibos, išsiskirstys vaikai namo, į savo gyvenimus, o kai susitiks kitą kartą, seni žaidimai bus užmiršti, jie žais naujus žaidimus ir tie atrodys ne mažiau įdomūs ir svarbūs.
Nuostabus dalykas – užmarštis.
Kažin, ar Milanas turi brolį? Gerą draugą, kurio nuomonė jam svarbi? Kodėl nesvarbi mūsų, skaitytojų, nuomonė? O gal tik slepia po tuo žaismu savo skaudančią sielą?
Užverčiau paskutinį „Juoko ir užmaršties knygos" puslapį, mintys tokios šviesios, aiškios. Pabandžiau jas parsinešti į mūsų realybę – jos staiga nublanko, užgeso, pasijutau kalta, lyg būčiau įdomiausioj pasakojimo vietoj netikėtai padariusi pašnekovui pastabą apie nevykusią jo akinių rėmelių formą.

0

5

* * *

2002. 09. 18. Girdėjau laidą apie eilėraščių rašymo bangą Lietuvoj. Sukrėtė. Taip, rašo žmonės, dabar kuria ar atranda jaunystėj rašytus, juos iš naujo išgyvena, padailina, spausdina knygeles už vaikų pinigus, eina viešumon, skaito susibūrimuose. Ir staiga tas beapeliacinis teismas – visa tai šlamštas, nereikalinga, vos ne nusikaltimas. Tai jokiu būdu ne poezija! Tai psichoterapija sau po sunkių išgyvenimų ir, jei turi kokią prasmę, tai tik pačiam autoriui, jokiu būdu ne visuomenei ir žema tai garsinti. O ir rašinėjimo (taip, kito termino neranda), rašinėjimo kokybė tiesiog nusikalstama. Kažkurios močiutės kūryboj buvę neleistinai daug kartų pavartotas žodis meilė. Jei tai būtų tiek kartų pypt, net be pypt, bet profesionalo kūryboj, tai nieko nešokiruotų.
Na, gal dar esančios simpatiškos tos močiutės, kurios apdainuoja gimtą kaimą, rūtelių darželį, tėvynės meilę, bet ir tai jų neišgelbsti, jos neturi ateities, nes Sigitas Parulskis, mirus Bernardui Brazdžioniui pasakė, kad drauge su juo mirė, pasibaigė tautiškumą, tėvynės meilę išsakanti poezija, žinoma, profesionaliam lygyje, o štai močiučių į profesionales tikrai niekas nepriims.
Laidos vedėjos Donata ir Dalia, abi mergautinėm pavardėm, mielaširdingai sutinka, kad gal dar kurį laiką bus to „rašinėjimo" močiučių lygyje, bet tai tikrai neperaugs į poeziją. Nes poezija tegali būti vadinama tik tai, ką rašo profesionalai (pvz. Sigitas Parulskis, rašantis, ne rašinėjantis, įšventintas į poetus iki gyvos galvos).
Tėvynės meilė, rūtelių darželiai, gegulės, berneliai, mergelės, žalia girelė jau niekada nebebus poezijos simboliai, nes profesionalų tiesiog neįmanoma įsivaizduoti tokiu lygiu rašančių, o močiutės, ačiū Dievui, išmirs ir tas košmaras baigsis. Na, nepasakė to ačiū Dievui, čia man taip pasivaideno.
O jei kuris profesionalas imtų ir ką nors panašaus parašytų, taip ir matau šiuolaikinės poezijos davatkų chorą, skanduojantį – gėda, gėda.
Kas buvo puiku, leistina B. Brazdžioniui, niekada nebeturės prasmės ateities poezijoje, su tuo baigta galutinai ir visiems laikams. Ir Dalia su Donata įsitikinusios, kad neturės, nes dabarties poetai, ką jau kalbėti apie ateinančias generacijas, išaugo iš tokių banalybių į neužmatomas aukštumas.
O gal, sakau, nedaaugo?
Poezija – simbolių kalba. Globalizacija visose srityse diktuoja savas madas, kuria savus simbolius, siužetus, nyksta valstybės vaidmuo, niveliuojasi kalba. Nauji vėjai pučia ir poezijoj, jos simboliai kiti – jėga, prievarta, seksas, pinigai, kosmopolitizmas ir tai, ką rusai vadina „bravorstvo, lichovstvo", o lietuviai – bernų lėkimu jomarkan staininiais žirgais, lenkiant visus kelyje ir paliekant dulkėse – dar gerai, jei gyvus.
Rašo močiutė, išgyvensi sunkų sukrėtimą – ligą, rašo perkainavusi vertybes, atradusi naują gyvenimo prasmės įvardijimą ir skuba tai pasakyti liekantiems, lyg atlikdama pareigą, o Dalia su Donata ją nuteisia – tai tik autopsichoterapija. Jokių iliuzijų, kad galėtų pasakyti ką nors protingo ir nusikalstama esą savo išgyvenimus užkrauti ant svetimų pečių. Tai ką užkrauti, Dalia su Donata, mielosios, jei ne savo išgyvenimus? Kalbėti simuliakrų kalba, kad kartais nepažeidus jautrios skaitytojo sielos? O ar nežeidžia dabartinis vulgarumas, beidėjiškumas?
Ir dar – tas močiučių įvaizdis. Daliai su Donata tai, panašu, kaimo moterys, melžiančios karves (kokia gėda!), o paskui rašančios eilėraščius. Kažkokie primityvai iš Žemaitės laikų, vos vos pramokusios rašto ir slebizavoti kas parašyta. O juk iš tiesų tai raštingos, labai daug kuo besidominčios, baigusios bent jau spec. vidurinį, daugelis ir aukštąjį mokslą, skaitančios, besilankančios teatruose, koncertuose, bet neatitrūkusios nuo savo šaknų, dažnai daug aukštesnio intelekto už kai kuriuos profesionalus rašytojus. Tiesa, gal nepažįstančios bohemos, užtai pažįstančios gyvenimą.
Na, gana tų nuoskaudų. Ne Dalia su Donata diktuoja gyvenimą. Džiaugiuosi, kad Lietuva rašo, kad vaikai, anūkai atranda pinigų išleisti močiučių poezijos knygeles, įdomias gal tik siauram skaitytojų ratui, tik saviesiems, draugams, kuriems bent akimirka bus šviesesnė sparčiai nužmogėjančiame pasaulyje.
Tiesa, nepaliko Dalia su Donata, mus, tuos nusikalstamai rašinėjančius, visiškai be vilties, sako, kad galima būtų griežtai atrinkti iš mūsų vieną kitą gabesnį, perspektyvesnį, vilčių teikiantį, pamokyti, ką ir kaip rašyti, kad ir internetu – stop! Primityvus – internetu! Jei pasirodytume pakankamai gabūs ir supratingi, padaryti malonę – priimti į poetų gildiją. Šiuolaikinių poetų!
Tai būtų laimė! Tik jau tie, priimtieji, turėtų apie tėvynę, rūtelių darželį, žalią girelę, gegulę, bernelį, mergelę ir t. t. anei mur mur neprasitarti, kad nebūtų vėl ištremti iš Olimpo. Ir žodį meilė vartoti griežtai normuotai. Seksą – kiek širdis geidžia, su visom pikantiškom smulkmenom – Kamasutra jau seniai betinka tik vaikų darželiuose.
Kadangi aš neperspektyvi, neteikianti vilties, per menkai gaudausi internete, o ir kalendorius nebeleidžia, tai ir nebedalyvauju toj atrankoj. Ir knygų neleidžiu, nors ir mano vaikai, sako, duotų tam pinigėlių.

0

6

* * *

2008. 10. 26. Du rytmečius savaitėj Juzė atvažiuoja savo senu, surūdijusiu „Žiguliuku" pas Genutę parsivežti pieno, nes juodu su Agrapina nebelaiko gyvulių. Ir aš beveik kas rytą takuoju pas Genutę. Juzė tai žino, todėl pasistengia atvažiuoti anksčiau, kad nepraganytų mano atėjimo – mums visiems labai reikia tų susiėjimų, paskutiniais metais taip mažai beliko progų šnektelti. Ir Genutės Alius pasistengia greičiau apeiti ūkį ir jau būti troboj.
Rinkimai ant nosies, bet mes politikuojam atsargiai, nes žinom, kad mūsų pažiūros labai skirtingos, o tikrai nenorim susikapoti ir išsivaikščioti piktuoju.
Kalba nukrypo į Kartenos praeitį. Juzė ėmė pasakoti:
– Tai buvo dar prieš karą, dar prieš Rainių tragediją. Kartenoje pradinukus mokė mokytojas Dibysteris. Sykį jis į pamoką atsinešė dėžę, iš jos išėmė tokį nematytą, blizgantį daiktą. Pastatė ant stalo.
– Vaikai, – sako – kas turit, duokit utį, pažiūrėsim pro mikroskopą.
Toks Slušnūtis buvęs labai utėlėtas, Juzė jo galvoje sumedžiojęs utį, nešęs ją per klasę prie mikroskopo, bet pametęs. Puolę vaikai ant grindų utės ieškoti, bet taip ir neradę. Reikia kitos utės.
Mes juokiamės, paskui jau kvatojam, įsivaizduodami tą sceną klasėj. Ir Juzei juokas gniaužia gerklę, pasakoja trumpais sakinukais, lyg kirviu kapodamas.
Leva turėjusi gražias kasas, buvusi iš gana turtingos, tvarkingos šeimos, bet utėlių tuo metu buvusios pilnos kasos. Prašo Levos duoti utį. Neduoda. Nutarė paimti per prievartą – du berniukai laikė už rankų, vienas parklupęs suėmė už kojų, o Juzė medžiojo utį. Sugavo, išpešė net su plaukais. Leva pasimuistė, ištrūko, bet sijonėlis liko laikiusio berniuko rankose.
Tai buvo!
Genutė Kartenoj gimus, augus, visus tuos vaikus pažįsta. Juzė iš to juoko nebegali pasakoti. Staiga visi nutylam.
Juzei per skruostą nuteka ašara, nubraukia ją atgalia ranka – matai, sako, iš juoko. Mato, kad aš suprantu, kad ne iš juoko ir ašaros nusirita jau per abu skruostus. Išsitraukia nosinę ir vyriškai susidoroja su grauduliu.
Kažkada Pranis Mačernis pasakojo (ir jį mokęs mokytojas Dubysteris), kad Kartenos miestelio vaikai matė, kaip mokytoją išvežė, įsodinę į ratus, Plungės pusėn, dar pamojavęs atsisveikindamas. Vėliau jis žiauriai nukankintas Rainiuose – liežuvis perpjautas išilgai, pririštas prie ausų. Kaimo vaikų mokytojas.
Ta ašara ant aštuoniasdešimtmečio Juzės skruosto…
– Juze – sakau – tu rašyk, kasdien, kaip poterius, bent po dvi valandas, sėdėk ir rašyk, dar daug gali suspėti užrašyti.
– Kaži...
Paskui benuduoda negirdįs, kalba nukrypsta į kasdieninius reikalus. Tempiu jį išeinantį už rankovės:
– Juze, ar rašysi?
–Tai priskreto motriška, kaip vantos laps prie šlapios subinės – bet balsas jau švelnesnis, abejojantis.
– Juze, juk mes išmirsim. Ir jau netrukus.
– A nuje?

0

7

* * *
2008. 03. 24. Atsitiktinai, per rankas, į mano namus atklydo knyga - Tomas Sakalauskas "Ketvirtoji dimensija: prologas, septynios dalys ir epilogas: Mončys: skulptorius, Mikutis: mąstytojas, menas: dvasinės energijos forma" Vilnius. Alma litera, 1998.
Tai vienas iš kartais pasitaikančių "neatsitiktinio atsitiktinumo" atvejų – terminas pasiskolintas iš Justinėlio (Mikučio) žodyno. To neatsitiktinio atsitiktinumo dėsnio veikiamos susitinka giminingos sielos, knyga savo skaitytoją, paveikslas žiūrovą, mintis – galintį ją suprasti. Knygos ieškojau dar nežinodama, kad ji parašyta, jos paprasčiausiai negalėjo nebūti – kai visą gyvenimą draugauja du tokie įdomūs, kūrybingi žmonės kaip Antanas Mončys, skulptorius ir keistuolis mąstytojas Justinas Mikutis, būtinai turi atsirasti trečias, kuris apie juos parašytų, ketvirtas, penktas, n-tas, kurie skaitytų ir daugybė žmonių, kuriuos tas fenomenas bepasiektų klaidžiojančių minčių pavidalu. Knyga pati susirado mane, atnešė atsitiktinis žmogus – tau turėtų būti įdomu. Taip, įdomu, skaitau ir perskaitinėju, o paskui ilgai neišbrendu iš jos sukeltų minčių. Į klausimą visada paprasčiausi yra atsakyti taip arba ne, bet galima vietoj atsakymo imti kalbėti kalbėti tarsi visai apie kitką ir nejučia vietoj to vieno pateikti daugelį kitų klausimų, užkoduotų tame kalbėjime, kartu pasiūlant mintį, kad atsakymą į klausimą privalo rasti pats žmogus, kad tai gali kiekvienas – jei jau suformulavo klausimą, tai yra pajėgus ir rasti atsakymą. Tas atsakymo ieškojimas yra nuostabus – sekti minčių eigą ir sulaukti nušvitimo kai iš daugelio atrandamas tas vienas, tikrasis. Tiesioginiu atsakymu tarsi paniekini klausiantįjį, nepalieki jam pasirinkimo laisvės, savą tiesą primeti kaip vienintelę teisingą. Reikia parodyti galimų atsakymų įvairovę, o pačiam pasislinkti į nuošalę, netrukdant pasirinkimo laisvės, kartu leidžiant suprasti, kad bus gerbiamas bet koks pasirinkimas. Tobulas bendravimas. Štai tokiu metodu su žmonėmis, ypač artimesniais, jį galinčiais suprasti, bendraudavo Justinėlis, bet... Tik užvertusi paskutinį knygos lapą supratau, kas mane visą laiką trikdė. Na štai tos pagarbos bet kuriam pasirinkimui Justinėliui ir pritrūkdavo, jo teikiama pasirinkimo laisvė nebuvo tikra, ji privalėjo vesti į vienintelės, Justinėlio, tiesos atradimą. Kitokia tiesa jį žeidė. Kas pasakė, kokia tiesa yra tikroji? Meilė? Kam? Neapykanta netiesai? Kokiai? Religija? Ją neigiantys turi savą tiesą, o ir religijų tiek daug ir jų tiesos dažnai skirtingos ar net neigia viena kitą. Justinėlio tiesa buvo krikščionybė. Vis tiek gerbiu Justinėlį už minties žadinimą, o toliau ji jau pati gyvena žmonėse, plisdama kaip užkratas, keisdamasi ir keisdama, ją galima išaugti kaip rūbą, bet galima iki jos neužaugti, o didžiausia palaima, jei du giminingi, verti vienas kito žmonės susitinka – kaip Antanas Mončys ir Justinėlis, nors kiekvienas ėjo savo keliu, nors gyveno toli vienas nuo kito. Kartais yra palaima bent žinoti, kad yra žmogus, galintis suprasti – nelieka vienatvės. Vienišas gali būti ne vien žmogus, vienišos gali būti mintys. Jos, kaip ir žmonės, gali būti svetimos, tolimos viena kitai, gali būti skirtingos, bet rezonuojančios, gali viena kitą žeisti, gali toleruoti, būti viena kitai abejingos, būti išdidžios, išpuikusios, bet ir kuklios, jautrios, pažeidžiamos, labai besiilginčios draugystės ir vardan jos sutinkančios nutylėti dalį tiesos. Mintys – kaip žmonės, juk jos nė negali egzistuoti be žmogaus. Jos gali klajoti, varijuoti, vilioti kaip miražas, dovanoti atradimo džiaugsmą, bet ir nuvilti, apgauti, priversti pasiaukoti ar paaukoti draugystę. Būna – mintis išduoda, bet būna, kad padeda gyventi, išgyventi, mirti. Pasitaiko silpna mintis, ji lengvai pražudoma, bet būna – stipri, stipresnė už žmogų.

0


Вы здесь » Mano namai » IŠ SENŲ DIENORAŠČIŲ » Jų taip mažai...