Mano namai

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Mano namai » TRUMPI TEKSTAI, SENTENCIJOS » Gražiausiai gyvena tie, kurie suvokia savo žmogišką prigimtį


Gražiausiai gyvena tie, kurie suvokia savo žmogišką prigimtį

Сообщений 1 страница 30 из 30

1

Taip čia tas M. Montenis

0

2

* * *

Mokydamasi paskutiniam kurse, galutinai išsiskyrusi su Adomu, gyvenau pas mamą. Dukrai Montanai tuomet jau buvo ketveri. Rytais mes ją palikdavom miegančią, prie lovos ant  aburetės padėdavom pusryčius, o mama netrukus, paskirsčiusi žmonėms darbus, sugrįždavo namo, aprengdavo Montaną ir abi iškeliaudavo į mamos prižiūrimus objektus. Sykį man nebuvo vienos paskaitos ir aš grįžau namo. Atsargiai, tyliai pravėriau duris – buvo įdomu pamatyti, ką veikia vaikas. O ji sėdi, mano mergaitė, ant savo mažutės kėdutės, saulytės nušviesta, valgo pati ir trupina sumuštinį ant grindų, kur bėginėja būrelis pelyčių, visai nebijodamos rėplinėja per Montanos šlepetes, renka trupinius, stambesnį gabalą nešasi po spinta – matyt ten jų urvelis. Akivaizdu, kad tai vyksta ne pirmą kartą.
Kokia laime švytėjo vaiko veidelis!
Netrukdžiau, tyliai uždariau duris.

0

3

* * *

Vasara. Dirsteliu pro atvirą Darbėnų ligoninės langą, matau, kaip pašventoriu pas mane atbėga dukra, rankoje nešasi šukas ir žalius kaspinus – prašys supinti kasas. Vėjas nuo jūros šiandien stiprus, sūkuringas, jis draiko juodus, ilgus mergaitės plaukus. Ji stabteli, atmeta juos nuo veido, garsiai susijuokia ir vėl bėga, bet vėjas nesiliauja išdykavęs ir jai vėl ir vėl tenka atblokšti plaukus. Dvi moterys sustoja ir šypsodamos žiūri į mergaitę. Aš laiminga. Taip norisi tuo džiaugsmu pasidalinti – ar matai, kokia ji šauni, sveika, linksma. Ir graži. Vos negrįžteliu, bet juk žinau, kad šalia manęs nieko nėra. Pirmą kartą pagalvoju, kad man labai gaila ne savęs, paliktos, o Adomo – jis to nemato.
Ar tai, į ką jis mudvi iškeitė, jam suteiks daugiau laimės, negu štai tokios prarastos akimirkos?

0

4

* * *

Konferencija Kretingoj užtruko, jau pravažiavęs paskutinis autobusas, todėl stoviu pakelėj ir "balsuoju". Lengvosios mašinytės retai kada stoja, o draugų proletarų sunkvežimių penktadienio vakarą sunku tikėtis. Temsta vasaros naktis, tvanku. Jūros pusėj žybsi amalas. Kai pagaliau parsirandu į namus, šeimyną randu sumigusius. Griebiu budonėlį, sėdu ant dviračio ir lekiu į ganyklą – juk nepaliksi karvelę nemelžtą.
Banda, aišku, jau nuėjusi į kalną. Apgraibom, klupinėdama lietaus išgraužtu keliuku lipu aukštyn, sutemsta visiškai, nes užslinko juodas audros debesis, žaibuoja. Išėjus į pievas žaibų blyksniuose bandau užmatyti, kuriam ganyklos pakrašty banda – ana ten, prie piliakalnio. Einu, skubu, bet audra už mane greitesnė. Pirma padvelkia švelnus, šiltas vėjo gūsis, jis virsta viesulu, žaibai dažnėja, atšniokščia lietus, rodos susimaišo dangus su žeme, o man gera, taip gera, kad visa gerkle užplėšiu dainą – juk čia manęs niekas negirdi, aš viena toj audroj, niekas neapšauks beprote. Galvijai išsibarstę įkalnėlėj ir kiekvieno žaibo šviesoj matau jų siluetus. Kai sublyksi ypač skaudžiai, man pasirodo, kad karvės pritupia. Ir aš pritupiu – kažkas instinktyviai patraukia glaustis prie žemės. Griausmas trenkia beveik vienu metu, visai arti. Apspangus ir apkurtus stoviu lietuje, paskui  pakalbinu savąją karvelę Sorkę, ji atsiskiria nuo bandos ir prieina prie manęs. Pamelžiu tiesiog ant žemės, paglostau gyvulėlį. Audra rimsta, o kol sugrįžtu namo vėl stoja vasaros nakties ramybė, tik dar retkarčiais sublyksi Kalniškių pusėj ir kapsi sunkūs lašai nuo obels šakų.

0

5

* * *

Tai dar vaikystėj, Šilalėj. Iki tamsos su draugais siautėjom ant Ginčo kalno – kai užšąla malūno tvenkinys, rogutėmis nuo kalno užlekiam ant ledo ir skriejam toli toli, kartais iki pat Brinkienės namų kitam krante. Pavargę parklegam namo, atsisveikinam. Mamos nėra namie, kažkur išėjusi, todėl įsiaudrinusi, visa sniegina įgriūvu į ciocės Jadzės virtuvę pasiimti rakto. Įėjus iš tamsos, šalčio į šviesą, šilumą, sutrinku, nejučia įsispoksau į tokį nuostabų vaizdą – ciocė Jadzė kiaurasamčiu greibia didelius, garuojančius cepelinus ir deda į lėkštes. Tik dabar pajuntu, kokia esu išalkusi, nuryju seilę. Pusseserė Silva, net sutirtėjusi iš pavydo, sušunka:
– Neseilink varvę, vis tiek negausi!
Net ne iš karto suprantu, ko visi namiškiai juokiasi – beskubėdama
Silva sumaišė raides. Ciosė Jadzė šypsosi, ima dar vieną lėkštę:
– Sėsk su mumis pavalgyti, – bet aš pasigriebiu raktą ir nieko nesakiusi išeinu.

0

6

* * *

Vieną gražią rudens sekmadienio popietę Jekaterina, tuomet dar tik būsimoji mano moša, pasikvietė mane su mergaitėm pasivaikščioti Darbėnų apylinkėse. Patraukėm per mokyklos kiemą, kažkada buvusio parko alėją ir Darbos upelio tvenkinio pakrante išėjom prie geležinkelio. Jekaterina neklausiama prakalbo apie nelaimingą jaunystės meilę ir nepajudinamą savo nusistatymą niekada netekėti.
– Katia, o vaikai?
– Mano vaikai gyvens ir mirs drauge su manim – ir paplojo sau per pilvelį.
Ilgai ėjom tylėdamos, kirtom bėgius, pamiškės takeliu pasukom apžiūrėti tarpukary statyto siauruko į Šventąją.
– Kodėl, Katia?
– Štai todėl tave čia ir atsivedžiau – kad parodyčiau atsakymą į tavo kodėl. – Ir parodė: prieš daugelį metų, sukrėsta nelaimingos draugės santuokos, surišusi dviejų jaunučių liaunų eglelių viršūnes. Medeliai suaugo, mazgo vieta jau buvo nebepasiekiama, viena viršūnė gražiai stiepėsi aukštyn, o antroji, silpnutė, aiškiai buvo pasmerkta.
– Štai taip ir santuokoj – surišti, nei gyventi, nei išsiskirti ir vienas kuris pasmerkiamas žūti.
Vėl ilgai ėjom tylėdamos siauruko pylimu.
– Ir tu pagalvok – mano brolis ne angelas. Gerai pagalvok.
Nepagalvojau, bet nė sukiausiom valandom nesu pasigailėjusi. Aš nebijojau gyventi.

0

7

* * *

Betina gimė gegužės devintąją. Ankstyvas, gražus tais metais išpuolė pavasaris, jau žydėjo sodai. Pro mano palatos langą Veliuonos ligoninėje matėsi baltutėlė kriaušė. Sekantį rytmetį gamta kažko užsirūstino, kilo pūga ir žydintys medžiai pasidengė sniegu, kuris čia pat tirpo, gabalais krito nuo šakų ir, kaip sakė Donelaitis, "tuoj į nieką pavirto". Parsivežiau dukrytę į Viešvilę, į seną buvusią šišioniškio karčiamą, kurios mansardoj gyvenau. Vieną dieną pastačiau vaiko vežimėlį pavėsy po nežinia nei kada, nei kieno sodinta sena, bet gausiai žydinčia obelim, pati atsisėdau ant namo slenksčio ir susimąsčiau – kur tie žmonės, čia gyvenę? Ar pergalės diena jiems atnešė taiką, ar sulaukė jie pergalės dienos? Pasijutau tokia laiminga – nėra karo, žydi sodai.
Po obelim balta užmigo kūdikis –
Gražiausias žiedas šio pavasario žydėjime...
Tų eilučių niekur neužrašiau, bet ir neužmiršau, daug kartų grįžau mintimis prie jų, norėdama sukurti eilėraštį – nepavyksta, neateina žodžiai. O gal jų nei nereikia? Įsiklausau – argi ne viskas pasakyta:
Po obelim balta užmigo kūdikis –
Gražiausias žiedas šio pavasario žydėjime...
Tik mergaitės gyvenime vis nelaiku užklumpa pūgos – ant žiedų sniegas. Laimei, jis tuoj į nieką pavirsta. Svarbiausia, nėra karo.

0

8

* * *

Šilalė. Už mūsų namų, Zobielijos gale išsinuomotam kambary, gyveno trys vaikinai. Jie dirbo skirtingose darbovietėse, bet visi lankė vakarinę mokyklą ir po pamokų neskubėdami, pasikalbėdami grįždavo namo. Vasarą, kai nebūdavo pamokų, jie taip pat neskubėdami kas vakarą eidavo į kiną. Jie neturėjo kur skubėti, jų dar niekas nelaukė.
O štai aš dažną vakarą jų laukdavau pareinančių ir tylutėliai prie atviro lango gitara grodavau valsą arba krakoviaką - vienintelius kūrinėlius, kuriuos buvo mane išmokiusi davatka Apolonija. Man jų užteko, kaip Severiutės Mykoliukui – visoms nuotaikoms išsakyti. Jie niekada nesustodavo, tik pritildavo klausydamiesi grojimo, niekada nieko nepasakė, nors juk žinojo, kad tai aš, juk pažinojo – tokia jau nebe paauglė, bet dar ne mergina. Gal nežinojo, kuriam skrta mano muzika? Vargu ar ir aš žinojau.
Jų abitūros išleistuvių naktį aš laukiau iki saulėtekio – graži buvo naktis, daug vietos minčiai. Kažkas pasikeitė many. Užaugau? Iš tolo išgirdau ateinančius – įsiaudrinę, šnekūs. Kaip įpratę, pritilo ties mano langu, bet ir aš tylėjau. Kažkuris pasakė:
– Čia kažkas grodavo valsą...
Skambtelėjau vieną akordą. Pastovėjo, bet nesulaukę grojant, tylėdami nuėjo. Daugiau niekada jų nebelaukiau, o rudenį išsikėlėm gyventi į Kauną. Išvažinėjo ir vaikinai. Po kurio laiko draugė parašė, kad vienas jų prašo mano adreso – ar duoti?
– Ne.
Ne tas.

0

9

* * *

Darbėnuose dirbu dar neseniai, žmonių beveik nepažįstu.
Sekmadienis, taip gera, kad nereikia eiti į darbą. Prisikaitinu vandens ir mudvi su Montana maudom Betiną, kuriai dar nėra nė metukų. Visom trim linksma, nedažnai galiu taip pabūti su vaikais.
Pro langą matom atbėgančią moteriškę, ji taip juokingai krivaliuoja pašventoriu, kad mudvi su Montana susijuokiam. Vaikui, žinoma, nesakau, tik pati sau pagalvoju – alkoholiniam polineuritui būdinga eisena.
Kai moteriškė įgriūva pas mus į virtuvę, mėlyna nosis diagnozę patvirtina:
– Daktarėle, bėgam, kaimynė miršta! – pasako, kelintas namas nuo Laukžemės kryžkelės ir nelaukdama manęs, nepaklaususi, ar aš bent žinau, kur ta kryžkelė, išskuodžia atgal, mestelėjusi:
– Paskubėk!
Skubu. Muiliną Betiną susupu į rankšluostį, dar į antklodę, surišu chalato diržu, paguldau ant savo lovos, prisaikdinu Montaną sėdėti šalia ir, sugriebusi rankinę, išbėgu numanoma kryptimi.
Sujauktoj, pritroškusioj virtuvėj randu tris tokias pat „kvietkas" mėlynomis nosimis, o alasas tarsi jų būtų mažiausiai dešimt. Ne taip paprasta suprasti, kuri čia miršta. Viena jų rankove nubraukia įtartino švarumo kėdę, griebia mane už rankos, sodina:
– Palaukim, Leksis tuoj atneš alaus, kai gausiu atsigerti, aš tau viską papasakosiu. Aš, žinok, čiut čiut nenumiriau...
Sugriežiu dantimis. Į mane niekas nebekreipia dėmesio, aiškinasi kažkokių vakarykščių įvykių peripetijas. Imu čiut čiut nenumirusiąją už rankos, paskaičiuoju pulsą, sumatuoju kraujospūdį – šita pragyvens ir mane, jei kur nenusisuks sprando. Pasakau, kad rytoj švariai nusipraususi ateitų į ambulatoriją.
– Pas daktarą vyrišką? Nesulauksi! Aš padori moteris...
Pareidama nubraukiu nuoskaudos ašarą ir pagaunu save garsiai kalbančią su savimi. Šventinės sekmadienio nuotaikos kaip nebūta.

0

10

* * *

Kiekvienas kaimas turi savo kvailį. Turėjo ir Šilalė, tiesa, ne kvailį, o kvailelę. Niekam nieko blogo kvailelė nedarė, tiesiog buvo. Nuo mažumės sveika, dikta, bet kokiu oru apsirengusi tom pačiom menkom drapanėlėm, žiemą įsispyrusi į kažkieno dovanotus senus batus vaikščiodavo ji po miestą, užsiėmusi tik jai vienai žinomais reikalais, šypsodavosi kiekvienam sutiktam, pakalbinta noriai atsliepdavo ir paskui būdavo sunku jos atsikratyti. Nelabai kas ją ir pastebėdavo, neklausdavo, kiek jai metų.
    Vieną pavasarį kvailelė tarsi pražydo, ėmė dažniau praustis Lokystoj ar malūno tvenkiny, nežinia iš kur gavo dailesnių drabužėlių, įraudo veideliai, susipynė kasas, jaunystė, kaip rašė Paulius Širvys, nebetilpo užančiuos. Šilalė pamatė – graži merga!
Bernai pabandė, kvailelei patiko. Tai bent buvo meilės vasara! Užteko visiems, jauniems ir įmitusiems ir piemenims pasimokyti. Kitą pavasarį gimė sūnus. Nei vienam protingam nekilo kvaila mintis pasiteirauti, kas tėvas, nei vienas nepasisiūlė juo būti. Paliko kūdikių namuose.
Ir vėl buvo meilės vasara, bet kažkas pasikeitė – kur pasirodydavo kvailelė, vyrišką giminę tarsi vėjas nupūsdavo.
– Palauk – ant visos ūlyčios savo galingu balsu šaukdavo kvailelė skubinai nueinančio kokio jaunikaičio, solidaus valdžios vyro ar visų gerbiamo šeimos tėvo nugarai – einam į krūmelius! Ar tau aną kartą nepatiko?
Šilalės vyrai viešose vietose ėmė jos vengti tarsi raupsuotos, o ir ji daugiau ėmė vaikščioti palokysčiais, papušyniais ir, keista, ten tarsi atsitiktinai visada sutikdavo vyrų.
Kai kūdikių namuose buvo paliktas antras vaikas, valdžia kvailelę kažkur išvežė. Protingieji liko.

0

11

* * *

Visa, kas nuostabiausia, atėjo iš vaikystės.
Nors rytą, atrodė, niekas nežadėjo lietaus, bet apie pietus ėmė kamuoliuotis debesys ir nulijo staigus, sodrus lietus su perkūnija – per trumpas, kad palaistytų perdžiūvusius daržus, tik sutrukdė darbus. Parėjo iš pievos grėbliais nešinos moterys, davatka Rozalija kiemo balutėj nusiplovė rankas – neberavėsiu šiandien burokų ir nuo Lokystos parbėgo išsigandę vaikai.
Stovėjau ant slenksčio akmens ir su malonumu alsavau drėgnu, elektros išgrynintu oru, dairydamasi, ar daugiau lietaus nebebus. Atrodo, ne, bekrenta pavieniai paskutiniai lašeliai. Gerai, pagalvojau, prie upės nieko nebus, galėsiu išsiskalbti savo vienintėlę suknelę ir ją išsidžiovinti. Susirinkau kelis drabužėlius, pasiėmiau gabalą ūkiško muilo ir nuskuodžiau takeliu per sodą, kirtau šventoriaus kraštą ir keleliu per laukus pasukau į savo mėgiamą vietelę prie Lokystos, bet ant šlaito viršūnės staiga sustojau – mano vieta buvo užimta!
Tai, ką pamačiau, mane taip sutrikdė, kad pasislėpiau už lazdyno krūmo, bet nežiūrėti negalėjau – mano upės vingy, ten, kur pačioj sraunumoj iš vandens kyšo didžiulis rausvas akmuo, ant kurio taip patogu susidėti rūbus arba maudantis išlipti pasišildyti saulytėj, buvo „vargamistros" šeima – tėvas seklumoj į vandenį pasodino sūnelį, jis krykšdamas ėmė taškytis, motina ant akmens susidėjo skalbinius, nardino juos srovėj, kruopščiai kelis kartus perspaudydama, o vyras ėmė iš jos rankų dar šlapius, gręžė savo stipriom rankom ir džiaustė ant karklų krūmų.
Kas čia keisto? Nieko, tik jie visi buvo nuogutėliai ir visai to nesivaržė, judėjo laisvai, be žodžių suprasdami vienas kitą, vis su šypsena pasižiūrėdami į krykštaujantį kūdikį.
Jie buvo gražūs ir graži buvo gamta po lietaus, su baigiančia blukti vaivorykšte. Žiūrėjau ilgai, kol kažko pasidarė liūdna. Prisidengdama krūmais nusliūkinau namo, savo drapanėles išsiskalbiau mūsų upely, sudžiausčiau sode ant agrastų krūmų ir, atsigulusi taip, kad iš niekur nebūčiau matoma, ilgai žiūrėjau į debesis ir galvojau.
Niekam nesisakiau, ką mačiusi, gėdijausi, kol atsigirdau, kad yra ir daugiau mačiusių. Papasakojau davatkai Rozalijai. Ne iš karto atsakė:
– Jiedu „šliūbavoti", tai gal ir ne nuodėmė; Dievo tvariniai.
Per gyvenimą, dirbdama gydytoja, mačiau daugybę nuogų kūnų, bet nieko nuostabesnio matyti neteko.

0

12

* * *

Gal sniegas kaltas? Toks tikras, baltas, gilus ir šaltas, purus ir minkštas – atpažįstamas – vaikystės sniegas.
Gal tas platumas? Tiek laisvės žvilgsniui – per tuos sniegynus, metus, dienas.
Kalėdos!
Rytoj Kalėdos!
Mama brenda pirma, aš iš paskos narsiai kapstausi josios pėdom – su veltinukais, vilnoniais getrais, su kailinukais mirusios sesės – savus jau išaugau – kepurėle su bumbulu.
Gal vėjas kaltas? Klastūnas vėjas, vis siaučia pažeme, pažeme, įraudo skruostai ir skaudžiai dega nuogi tarpeliai tarp pirštinėlių ir per trumpų rankovių.
Paskui mudvi brenda būrelis kaimynų vaikų – kol jų mamos baigia ruošti Kūčias, mes išeinam į pamiškę parsinešti eglučių.
– Ta graži!
– Ne, ta gražesnė! – šūkalioja vaikai, puldinėdami per pusnis nuo vienos eglelės prie kitos, o mama stovi ir šypsosi – pati gražiausia, linksmuolė mano mama.
Gal saulė kalta? Tiek daug šviesos, kad bijo akys ir nebelieka – daugybės metų ir šiandienos, tik vaikystės paveikslas. Kalėdos!
Kai brendam atgal, laikausi tvirtai įsikirtus eglelės viršūnės, kad netyčia nepaliktų vienos miške, kad neatsilikčiau. Saulelė jau laidos linkui, atsigręžus akimirkai mūsų pėdsakai sušvinta auksinėm purienom.
Gal senatvė kalta? Graudulys toks. Išbarsčiau kažin kur tuos metus. Ir dienas. Ir Kalėdas.
Kad taip sugrįžus atgal!
Kaip gyvenčiau, jei iš naujo? Jei galėčiau parbristi atgal į vaikystę tuo purienų taku per sniegynus, įsitvėrus eglelės viršūnės – mergaičiukė, apvilkta pilkais mirusios sesės kailinukais, kepurėle su bumbulu?
Jau greit Kalėdos.
Atvirumo sau metas.

0

13

IR NIEKAS UŽ JĄ

Mobilus uždainavo. Ne man, žinia, nebe man vakarais uždainuoja skambučiai.
Mano mergaitės veidelis šviesėja, šviesėja. Juoko gaidelės balse. Dirsteli veidrodin, pakedena plaukus, įsižiūri – į kažką, kas toli. Užsimeta paltą – toks dailus siluetas. Žydėjimas.
Per petį:
– Nelauk, mama, šiąnakt negršiu. – Ir žino – nedrausiu, nebarsiu. Jos laikas atėjo ir niekas už ją.
Išeina, išsineša džiaugsmą gyventi ir pažinimo alkį.
Budžiu naktyje ir kalbu visų Žemės motinų mantrą.
Pasauli, prašau, būk jai geras! Tegu tavo žvilgsnis sušildo. Tegu tavo balsas jai pažada laimės pilnatvę. Žadėk, ji taip nori tikėti, nors mes žinom abu, kad nebūna pilnatvės – tik laukimas, saldesnis už išsipildymą. Tegu tavo rankos būna švelnios, tvirtos ir patikimos. Mylinčios. Nemeluojančios. Globojančios. Ištikimos.
Pasauli, atėjo metas žinoti mums abiems – ji ne mano vienos, ji mūsų, ji mano ir tavo dukra. Būk jai tėvas.
Pasauli, juk žinai – ji iš didelės mudviejų meilės. Tebūnie laiminga!

0

14

HALIUCINACIJOS

Nauja daktarė paskyrė naujus vaistus. Tuos, tikruosius, skirtus specialiai mano ligai. Senokai buvę laikas pradėti juos vartoti, o pradėjus jau nebus galima sustoti – žodžiu, iki gyvos galvos, kasdien, bet kokiu oru, bet kokiam socialinio statuso pasikeitime, nuotaikose ir savijautoje, nesvarbu ar ištiktų gaisras, ar patekčiau į avariją. Kaip davatkai poterius sukalbėti, taip man išgerti vaistus.
– O jie padės?
– Žinoma, be jų negalėsi gyventi.
– Numirsiu, jei neišgersiu?
– Nebūtinai, bet geriau nebandyk.
– Tai gal geriau nė nepradėti vartoti?
– Kas per mintys? Yra liga, reikia ir vaistų. Negalima žlugdyti farmacijos pramonės!
– Ne ne – suskubau pasitaisyti – aš lojali pilietė...
Dar patikslino, kad nuo jų pykins, viduriuosiu, kankins nemiga, depresija, silpnės atmintis ir greičiausiai matysiu haliucinacijas.
Mano mina, matyt, pasirodė pakankamai žiopla, todėl paaiškino suprantamiau – na, ant lubų matysi visokius paveiksliukus, gėlytes, gyvūnėlius...
– O velniukų nebus?
– Kodėl turėtų? Ar tai dominuojantis jūsų mąstysenos personažas?
– Hmmm... O nuogų vyrų?
– Na žinot!
Žinau, žinau, ne pirmą kartą girdžiu, kad esu mažumėlę ne visai. Ėjau namo ir senu papratimu blogyje mėginau ieškoti gėrio, net lazdute pasistuksendama į grindinį dainelę ėmiau skanduoti: Nėr to blo-go, kurs ne-išei-tų į ge-rą...
Didelė paguoda, kad bent vaistų kaina priimtina – girdėjau per televizorių. Sakė, kad nors neseniai tą kainą padidino, vienoj vaistinėj ji vis tiek liko priimtina – reiks tik nuklausyti, kurioj vaistinėj ir pasitikslinti, kada ten laimės valandos, gal pavyks visai nebrangiai nusipirkti. Maisto raciono gal ir nereikės labai susiaurinti, nes jau ir taip siauras.

Susivežusi diržus
Ir mažus dirželius
Tyliai kenčia tauta...

Tai čia nauja mano rašoma dainelė, bet prie jos dar reiks padirbėti.
Staiga tarsi kas nušvietė protą – taigi nebereikės televizoriaus, kiek elektros energijos sutaupysiu! Lubos juk nenaudoja elektros, nemigos valandom spoksosiu sau į visokias gėlytes, gyvuliukus. Gražu ir repertuaras padorus, nei velniukų, nei nuogų vyrų. Už tą patį ir nuo depresijos pasigydysiu. Gaila, nepasiteiravau daktarės ar tos haliucinacijos įgarsintos ir ar galima perjungti kanalus.
Pirmą rožiniai violetinę kapsulytę išgėrusi patogiai įsitaisau sofos kertelėj. Spoksau į lubas. Laukiu. Nieko. Nepajutau, kaip užmigau ir iki ryto miegojau net be sapno, kaip seniai nebuvau miegojusi.
Kitą dieną tas pats. Ir po savaitės nieko. Kodėl? Gal, sakau, mano mąstysenoj nėra gėlyčių, gyvulėlių? Ką dabar daryti – televizorius tai parduotas? Ir už vaistus pinigai sumokėti.
O jei taip padavus į teismą gydytoją – juk žadėjo? Gal bent vieną kitą litą netesybų laimėčiau?

0

15

RYTO PASAKA

Jau švinta – pro rūką – iš lėto, nedrąsiai. O vasara miega atoluos nurimus, sudeginus aistrą, nutildžius griausmus, užgesinus žaibus... Jau viską pažinus.
Ruduo, kaip išdykęs berniūkštis, išaugęs kelnaites, puoton pavėlavęs ir vėlei, norėtų paklausti jos – kas gi čia buvo? Nedrįsta. Nuraudo veideliai, kaip tie raudonšoniai linksmi obuoliai – iš gėdos, iš pykčio, kad vėl pavėlavo ir vėl paslaptim liko vasaros šposai – ko ji taip nuvargus, kaip moteris auštant, ant draugo krūtinės užmigo alsiai?
Vėl vėjai blaškysis, plaus nuodėmę liūtys, vaisius krės iš medžių, be gailesčio krės, iš pykčio pasenęs, be laiko pražilęs ir vėl neįminęs gražuolės viliokės, sesers vyresnėlės saldžios paslapties, brolelis ruduo, vai kelintą jau sykį, prisieks – kitą metą anksčiau atskubės ir pro namo kertelę į vasaros sodą slapčia pažiūrės...

0

16

TAS ŽVILGSNIS VIRŠ MANO GALVOS

Tada buvau per maža, nesupratau, kas vyksta – kai mama išsiaiškino tėvelio neištikimybę ir palikusi jį atsivežė mudvi su Giedryte į Šilalę pas babūnę, dažnai ją matydavau stovinčią prie lango, žiūrinčią kažkur į tolį ir nė nešluostančią ašarų. Paskui tarsi nubusdavo, glausdavo mus, myluodavo – iki kito karto. Teta Jadvyga sakydavo mamai – nelauk, jis negrįš, jis per daug išdidus. Tu turi būti nuolaidesnė. Mama laukė – ir tada, ir paskui ilgus dvylika tėvelio kalėjimo, tremties metų. Jis pas mus negrįžo.
Kai mirė Giedrytė, mama visiškai liovėsi mačiusi mane. Na taip, ji virdavo valgį, rūpinosi mano sveikata, tiesiog persekiodavo tikrindama ar tinkamai apsivilkau, kad nesušalčiau, nesukaisčiau, vėl ir vėl nesirgčiau, bet manęs nematė, niekada nepažiūrėdavo man į akis, nepaklausdavo, kaip jaučiuosi, apie ką galvoju.
O aš žiūrėdavau į ją, žvelgiančią kažkur virš mano galvos, ir galvodavau, ką turėčiau padaryti, kad atkreipčiau jos dėmesį - numirti? Nes niekas kitas, nei mano sėkmės, nei nesėkmės, ligos, klausimai, tikros ir išgalvotos mano pasakojamos istorijos neatkreipdavo jos dėmesio.
Sakydavo tetai Jadvygai, kad tai baisi neteisybė, kad gerasis vaikas numiršta, o blogasis lieka. Tai aš - blogasis? Tik dėl to, kad panaši į tėvelį? Jei numirčiau, ar tapčiau geruoju vaiku? Ar visi numirę vaikai tampa geraisiais?
Keletą paskutiniųjų metų mama gyveno pas mane. Sykį pajutau įdėmų jos žvilgsnį. Ir aš žiūrėjau į mamą ir tylėjau, bet jos žvilgsnis užgeso – manyje ji nebeatpažino manęs. Tuomet ji jau daug ko nebeatpažindavo, po keletą kartų per dieną rodydavo į žiemai aprištą obelėlę po jos langu ir klausdavo – ko tas žmogus čia stovi dieną ir naktį, kodėl jis neina namo?
Jei būčiau žiūrėjusi ne į ją, o pasekusi jos žvilgsnį - ten, į tolį, virš mano galvos, gal būčiau sužinojusi tą kažką, į ką ji žiūrėjo metų metus, kas buvo svarbesnis už vienintelį likusį gyvą savo vaiką?

0

17

TEKANČIOS SAULĖS ŠALIS

Gelmių galybės neįspėjusios, abejingai, be pykčio ir be aistros, pakeliui viską laužydamos, plačiu mostu pasėja mirtį.
Žmogaus gyvenimui statyti kortų nameliai byra į šipulius ir su grįžtančia cunamio banga išplaukia į nebūtį, kartu nusinešdami žmones. Šiukšlės.
Žinios akimirksniu pasklinda po pasaulį, kruvini saulėtekiai ritasi žeme, svetima nelaimė pravirkdo jautrias širdis. Iš Tekančios Saulės šalies ne iš karto ataidi pavėlavęs klyksmas.
Įkinkytas atomas, kaip laukinis žirgas, pajunta laisvę ir bando ištrūkti. Žmogus išsigąsta savo tvarinio.
Kai viskas taps praeitimi, kaip ir kiekvieną pavasarį sužydės sakuros ir tarsi netyčia nuskardės juokas.
Nurimęs žvėris užmiega. Kaip ilgam?

0

18

PIJOKAA

Saka, anaas laikaas, kumet mumis genocidiji, čiut ne ponevali pyli šnapši, kad gretiau prasigertumem i išdviestumem, kaimi buva pijokaujama kožnuo darbovietė – nu vaikų daržele, ligi apylinkes tarybaa. Svintaa, švintaa...
I mūsa kaima ligoninie buva pijokaujama. Toki mada buva – atnešti į darba veselis pyraga. Juk už tun, kad etunti į veseli ir darbi by kas užvadoudava, ir blata prirodydava, kami gera dovena gal gauti nupirkti, juk reek paskiau atpyragyti. Atnešdava kas kun sumislijis, kas butelka šarmaliaka, vo kas i tauri gierima, ale užkundas turieji būti neskundaa – motrišku kolektyvs, saldamakaa tika visoms, o ir palendrica a koki kepta kačkeli nabrokijem. Vyrą tabuva pri mūsa trys, koki tin vyraa – šioperis nasiskaita, par jauns vaikielis, vo i gerti anam nagal, mes i nakusojem, ūkvedys tokiam reekalou jau buva par sens, negeruus, o vyr. gydytojs irgi buva namiegies, o ir bukštus, kad kas neunteetum, ta i likdavom mes, moteriškuoses, veinas.
Tep i tun syki buva. Atneši veseles pyraga seseli Reginuti, sava krikšta dukreli apžanidinusi. Da nasena, dikčiom pravorni motriškeeli buva mūsa Reginuuti. Žinom, kad yr pyraga, pustekines lakstom, kad tik gretiau apsidarboutumem, o če da pliotkaa iš veselis pirma Reginutis ateji, kad ana buva tin kavalieriu įsitaisiusi – mums neišt leižuvęs palazgatyti. Po peitu, kada ligonaa sumiga, mes šu-šu-šu sugužiejiem į nuošaleesni kabinieta – tavij taurieli, munij taurieli i da kaimyna Barbee, jamam užkundas ir vis tempam Reginuti už leižuvi – kap tin tuo veselie su tou kavalieriu buva ? Ana i šeep, i teep kraipuos, ale kur tu nu mūsa leižuvių pasidiesi, jamam unt trumpųjų bangų – a tavij nie nasarmata, juk žanota esi ?
Nebsusiturieji Reginuti :
– Turieket prota, suprasket i muni – sujiemi abidvem runkom taukų rinki aplei jousmeni, patuskina, patuskina – juk toks kūns nor ribiniejams!
Tep i palikuom išsižiojuses, kol kaži katra basusiprata paklausti:
– O tavasis? A nieka?
– Kū munasis? Ištaisau peitus kou skaniausius, pirštielių galas po troba vakštioju, kad tik netrukdytiuo krepšini veizietijs, vo ka atgulam aš i šep glust, i tep krebžt, vo uns kad nuors krust – miegok, motin, miegok. Kaži, a visi aukštaitee tuokij, a tik munasis?
– Pala, pala, o iš kur tad judums vakaa?
– Iš kur vakaa, sakaa? Juk na visumet mūsiškee krepši teprakoš...
Apsidarbavom su tou veseles pyragu zbrainee, lygu Maušus su pavakaari, bet juk nesam kiaules, palikuom naktinee pamainaa, i rytuo deina kitas atees, i tuoms reek. Po trijų deinų atvažiava komisiji švaros tikrinti, apeeji visa ligonini – narund pri ko prisikabinti nors kriok, tik sesieliu kabineti kažkap dirst po stalu – ir ištrauki iš už stala kojis lig pusij tanugerta tos veselis pyraga butelka!
Misliju – daba ta jau sudegiem. Ale nieka, nugluostiem peti, pripyliem čierkeli, šaldytuvi šakuoti gabals beesus atlikis – i praeeji bieda pro šalį.
Paskiau da tris deinas toki pati mada visus kolektyvs gieri, kol pribaigi tun butelka. Munij daugiausee kliuva, aš i deinom, i naktim vis po liguonini, vo glaudus veršis kelis karvis žind.
Švintaa švintaa, pijokavom...

0

19

* * *

Ir su mirtimi galima įdomiai pasišnekučiuoti, ypač, kai ji gerai nusiteikusi.

* * *

Beklaidžiojant atsiminimuose pagaliau supranti, kad juose ieškai ne to, ne tiek to, kas buvo, o kiek to, kas galėjo būti. Todėl ir nerandi.

* * *

Ir pro ūsus pasimato gerumo šypsena.

* * *

Senatvė ateina tada, kai prie dar gyvos galvos užželia takai savam kieme.

0

20

* * *

Atviras gali būti tik mylėdamas ir pasitikėdamas žmonėmis; visų pirma savimi.

* * *

Jei Ariadnė nedavė siūlo, jau pirmas posūkis gali reikšti, kad niekada neišeisi iš Labirinto.

* * *

Gyvenimas su minuso ženklu: kuo ilgiau gyvenu, tuo labiau tolstu nuo gyvenimo.

0

21

LAIŠKAS SIMON'UI PORSEBRIUK'UI

Mielas Simonai,
Tavo dovaną gavau – praėjus bemaž dvejiems metams nuo tada, kai Tu dar kartą ją apžiūrėjai, įsitikinai, kad viskas gerai, tada prisegei juostelę su savo vardu, pavarde, anos, Tavo tikriausiai seniai pamirštos dienos, data ir atidavei į gatavos produkcijos sandėlį. Tolimesnis jos likimas Tau tikriausiai nežinomas. Iš kito sandėlio, užsiglaudusio Vilniaus senamiesty, man ją atnešė linksmas, paslaugus vaikinukas, nusegė apdulkėjusį apdangalą ir pasakė – tavo, išmėgink.
Ji nuostabi – grakšti, patikima, dabar jau mano draugė. Aš iš karto ją pamilau. Ar jų būna ir kitokių spalvų? Manoji šviesiai žalia, o tai mano mėgiamiausia spalva, menanti pavasarius, spalvų paletėj paryškinanti raudoną, gyvenimo, spalvą.
Aš esu ta mergaitė, prieš daugelį metų stovėjusi ant audringos Baltijos kranto tvirtai įsitvėrusi mamos rankos ir pro vėjo kauksmą klaususi:
– Kas ten, anapus jūros?
– Švedija – atsakė.
Tai buvo tolimas, nežinomas, nepasiekiamas kraštas. Dabar jis priartėjo ir nebėra man svetimas, nes Tu ten gyveni.
Nedaug turiu ką papasakoti apie save – ėjau, bėgau, skubėjau. Gyvenau. Ir jis, gyvenimas, buvo dosnus, kol atėjo diena, kai prireikė atsiremti. Štai ir remiuosi.
Apie Tave man daug pasakė rašysena. Ji neskubri, tvirta, įskaitoma, graži, kiekviena raidelė padailinta, tarsi paglostyta. Tu geras, ramus ir patikimas. Ir linksmas. Tiesa?
Mudvi su žaliaja vaikštyne dabar kasdien išsiruošiam į Vilniaus gatves pasivaikščioti. Mes niekur neskubam, pasirenkam kur lygesnis šaligatvis, stabtelim pasigrožėti atsivėrusiu vaizdu, atsakom šypsena į nustebusius vaikų žvilgsnius, stabtelėjusiam mūsų praleisti vairuotojui... O šiandien eisim nusipirkti ką nors skanaus ir gražaus Naujametiniam stalui – tebūnie šventė!
Ačiū, Simonai. Būk laimingas.

0

22

* * *

Meilė akla,  o Temidė užrištom akim, todėl jos nepažįsta viena kitos.

0

23

Tėvynė

Tėvynė yra viena. Aksioma.
Nuostabi vasaros naktis, šventinė, liepos 6-toji. Per radiją aidi dainos, sklidinos Tėvynės meilės, apie pusiaunaktį poetai skaito eiles – Bernardas, Marcelijus, Justinas, Jonas... Puikios eilės, nuoširdžios. Taip paprasta, nesudėtinga mūsų poetams mylėti Tėvynę, tokią mažą, savą, nepakartojamą, vieną, brangią, „nes daugel vargų patyrė“.
Nesimiega. Skausmas kelia iš lovos, blaškausi po namus, išeinu į kiemą. Kažkur toli, kitam kaimo gale, gal net anapus Minijos, nepiktai amsi šunelis, mėnesiena kloja šešėlius – nuo namo, obels kieme; už keliuko boluoja jau nokstančių rugių laukas. Tėvynė. Kalba. Daina. Senolių kapai. Nakties tyla.
Prisėdu ant slenksčio – ant ribos, nuo kurios dešinėje tušti  mano namai, kairėje – pasaulis, gyvas, sudėtingas, išsivedęs mano vaikus. Skaito žinias – Ukrainoj liejasi kraujas. Atsiremiu į staktą, užsimerkiu, iš pasąmonės ataidi sodri, vyriška daina, matau prajojančių kazokų pulkelį, nusėdus dulkėms iš stepės atplūsta aitrus pelynų kvapas... Mano močiutė Anastasija stovi gimtojoj stanicoj prie kiemo vartų ir klauso, kurioj pusėj šunes loja, iš kur jaunikis atjos. Tai jos Tėvynė. Ir mano? Ir mano.
O paskui tarsi tikrovėj slenka pro autobuso langą rūstus šiaurietiškas peizažas – akmenynai, kadagynai ir girdžiu dainuojant švelniu, gomuriniu balsu man nesuprantama kalba. Tai mano močiutė Mina, estė, lieja savo Tėvynės ilgesį. Ir mano? Ir mano.
Netikėtai šypteliu – o jeigu? Juk gali šiais laikais taip nutikti ir niekas nenustebtų, kad sugaustų staiga tamtamai, lėktuvo trapu nusileistų šokoladiniai vaikai, mergytė ir berniukas, atbėgtų ištiesę rankas – senole, mes tau atvežėm dovanų savo Tėvynę! Ar mylėsi?
Kiek Tėvynių galima mylėti? Vieną. Aksioma.
Žemę.

0

24

* * *

Kur skuba pasaulis? Ko ieško?
Metus, jei ne daugiau, į priekį sudalintas laikas, nupirkti bilietai pirmyn ir atgal, viskas suderinta telefono skambučiais, internetu, aptarta programa – ką nori pamatyti, išgirsti. Susitikti?
Paskui vergauja savo pačių planams, daro ne tai, ko norisi, ko ilgisi širdis gražų vasaros rytą, o tai, ką privalo daryti, nes nupirkti bilietai, nes taip reikia.
Sykį atskrido į Lietuvą pusbrolis, dvylikamečiu berniuku po karo tėvų išsivežtas į Ameriką, dar atsimenantis gimtuosius namus Ukmergėj, sodą, gatvę, kaimynų mergaitę, bet... Kad suspėtų pasikalbėti su visais giminaičiais, paprašė juos susirinkti po kelias šeimas vienuose namuose, atsinešė iš mašinos didelę dėžę nuotraukų – jo šeima, žmona, vaikai, namai, mašina ir matytos įdomiausios lankytinos pasaulio vietos, tarsi persikėlusios į jo nuotraukas iš turistinių bukletų. Kasmet per atostogas važiavęs, plaukęs, skridęs, išėjęs į pensiją su dviguba energija. Taip tas nuotraukas bežiūrinėjant ir prabėgo mums atseikėtas laikas, o jų dar nemažai liko neperžiūrėtų.
Paskubom atsisveikino – dar turįs devyniom valandom nuskristi į Norvegiją, nėra matęs scherų, iš anksto užsakyta ekskursija laivu. Paduodama ranką įsidrąsinau paklausti visą gyvenimą man ramybės nedavusį klausimą – broli, kaip jūs ten, „už prūdo“, nugyvenot gyvenimą, ar buvot laimingi? Neatsakė, nebebuvo laiko, išėjo nuleidęs galvą, tarsi pirmą kartą mėgindamas atsakyti sau į tokį klausimą.
O man jau atėjo metas, kai judėjimo galimybės apsiriboja savo namų priebučiu, patogiu krėslu, keturiais vazonais gėlių, savų, lietuviškų ir atklydusių iš tolimo, nepažinto pasaulio, kaimynų šunelio amsėjimu. Kartais pasaulis pasuka į mano kiemą, padovanoja šypseną, žodį, gerumą.
Paklausiau savęs – ar buvau, ar esu laiminga, nemačiusi Norvegijos scherų, Niagaros, Mandžūrijos sopkų? Atsakiau teigiamai.

0

25

Išeikim į naktį

Naktis. Mėnesiena. Skaisti, skaisti. Ruduo dar ne tikras, dar tik bobų vasara – užtruko šiais metais, nesuskato išeiti.
Taip gera būti. Budėti. Nemiegoti. Dar. Dar bent vieną tokią naktį praleisti ant priebučio – visa toje naktyje. Gyventi joje. Toje mėnesienoj. Po dangaus mėlyne, po žvaigždžių žibėjimu. Bene paskutinė mano šio rudens naktis kaime.
Taip tik atrodo, kad toj nakty nieko nevyksta – ji pilna gyvybės, nuojautų, garsų, jausmų, spalvų, kitimo, veiklos. Ruduo – senukas dailininkas, kiek daug  atspalvių jo paletėj, kiek mažai jam duota laiko – viską paliesti, viską nuspalvinti, suspėti paruošti dekoracijas rudens teatrui. Prieš sugriaunant, sunaikinant, reikia pirma sukurti.
Nupurto šiurpas. Susisupu pledu.
Prapukši eželis – rūpestėlis.  Ruošia namus šeimynai žiemoti. Mano sodas – jo visas pasaulis, jo namai. Tebūnie jie geri, kai manęs čia nebus – išsivešiu į dieną naktį netylantį miesto gaudesį tą ramų jo pukšėjimą.
Subrazdina grandine kaimyno šuo, nusižiovauja. Mik, šuneli, dar anksti. Nieko blogo nevyksta mūsų kaime – tikėkimės, kad pasaulio galingieji susitars dėl taikos ir niekas nesudrums mūsų naktų. Ne iš meilės mums susitars galingieji, turtingieji – jie daugiau už mus, vargšus, turi ką prarasti ir oi kaip nenori. Bet ši naktis vienodai priklauso  mums visiems – teišeina ir jie ant priebučio, teįsižiūri, įsiklauso į rudens naktį, tepamėgina suprasti, ko labiausiai reikia, kad glėtume būti laimingi. Visi.
Iš tolo iš tolo ataidi gervių virtinė. Ne, ne viena, kitu dangaus pakraščiu atšneka kita. Taip ramiai, paprastai, kasdieniškai kalbasi. O kad kelias neprailgtų, senosios gervės seka pasakas šiūmečiams gerviukams – apie vėlyvo rudens darganas, pirmąjį sniegą, pūgas, ledo tiltus, speigus, kurių jie nepamatys, kurių jiems nereikės kęsti, jei bus protingi, ramūs, ištvermingi kelionėj.
Man pasirodo, kad gerviukai juokiasi – kokios keistos tos senųjų gervių pasakos! Juk jie puikiai žino, kokios puikios paraisčių pievos, kokie jaukūs, šilti vasaros vakarai. Ir kam reikėjo visa tai palikti? Iš kur imsis ta piktoji žiema?
Jie nežino, kvaili, nepatyrę jaunikliai. Aš žinau, jau daug daug žiemų išgyvenau ir nebijojau pūgų, ledo tiltų, šiaurės vėjų. Dabar jau bijau. Todėl išlydėsiu štai paukščius į pietus ir išskrisiu pati, kur šilčiau. Ar besugrįšiu? Eeei! Senosios gervės, ar sugrįšim? Ne visi.
Švintant mėnesienos sidabras nukrito šalna ant pievų, vasara nulenkė skaisčias jurginų galvas. Laikas ir man kelti sparnus.
Tik nusiskinsiu dar erškėtrožės šaką su raustančiom uogom, tik pasirinksiu dar sierinukų obuolių iš savo sodo...

0

26

Tuščias lapas   

Užvertos durys jau.
Mieloji, jei dar kada mane atminsi ir kils mintis man parašyti laišką, popierinį, tikrą, kaip kadais  – dar kartą apie tai, kas liko mudviejų neišsakyta – apie svajonę, galėjusią būt vieną dviem, apie draugystę, didelę ir gražią, ir apie laiką, praeinantį, deja, neatnešantį atvangos, ramybės,  bet  vėl – kelintą kartą jau? – nerasi žodžių ir vėl liks baltas lapas tuščias, prašau, jo neišmesk šiukšliadėžėn, nepanaudok kaip juodraštį eilėraščiui, kurio gal niekas neskaitys, neišlankstyk iš jo anūkui lėktuvėlio ar gėlės žiedo dukros šventei. Pasiųsk jį man, jis, netgi tuščias, man priklausys nuo tos akimirkos, kai tu mane atminsi ir kils mintis rašyti  laišką. Laiminga būsiu, gavus jį – kol nežinosiu, kad ten, voke, tik tuščias, baltas lapas. Atidaryti neskubėsiu – tegu užtrunka džiaugsmas kuo ilgiau. Tegu šviesioji manos esybės pusė mėgaujasi – ar nesakiau? Tikėjau juk, žinojau, visada žinojau, kad mudviem reikia  pasaulio – vieno dviem. Ir tu tai supratai – mieloji mano, teisingoji, geroji...
Atremsiu laišką į gėlių vazą. Eis dienos ligi sutemų ir naktys lig saulėtekių, mainysis atspalviai žiedų, kalbės ir keisis – tiek daug akimirkų dienoj, tiek daug akimirkų nakty, tiek daug dienų, tiek daug naktų žadės man džiaugsmą, todėl ir neskubėsiu aš atplėšti laiško, kad neištrūktų nusivylimas, kad neužgeltų skausmas – o ten vien tuščias lapas... O ten visi tie patys neišsakyti ir neatsakyti klausimai – įkalinti  tuščiam lape, kaip tyloje. Ten ta pati vienatvė ir ilgesys – kiekvienai kitas.
Tai truks ilgai, kol vienąkart tamsioji manos esybės pusė ims šnabždėti – juk nežinai, kas ten, tame laiške, tai ko taip džiūgauji? Gal skaudžiai klysti? Gal ten nėra nė vieno gero žodžio, gal surašyti vien tik kaltinimai? Gal prakeiksmas? Vaizduotė pieš paveikslus, vis niūresnius – tavęs, žiaurios ir neteisingos ir taps gyvenimas nemielas, nykus ir juodas, be prošvaisčių ir be tikėjimo žmogum, bus pilkos dienos ir naktys bus be mėnesienos, pakampėm braižysis nežinanti paguodos neviltis, kol nežinojimas man pasirodys daug skaudesesnis už pačią skaumingiausią, neteisingiausią žinią. Tada aš jį atidarysiu, tavo laišką, o tuščias lapas atneš didžiulį palengvėjimą. Geriau jau tuščias...
Atsiųsk man laišką – tuščią lapą. Aš jį įrėminsiu neužmirštuolių vainiku ir pakabinsiu tarp daugybės per gyvenimą pelnytų garbės raštų, diplomų, sveikinimų – viso to, kas nebeturi, jau seniai, jokios prasmės. Skaitysiu jį, skaitysiu visa, ką norėsiu išskaityti, visa, ko neišsakėm žodžiais, kuo dar tikėsiu, ko dar ilgėsiuos. Skaitysiu ir tada, kai liausiuosi tikėjusi viskuo ir liausiuosi ilgėjusis, gal net pamiršiu tavo vardą ir nebeatpažinsiu jo tuščiam, pageltusiam lape ir nebeatsiminsiu, kodėl tas tuščias lapas kabo čia. Vien linksmos, melsvos, sudžiūvusios, išblukusios neužmirštuolės šypsosis  ir nežinos, kas yra skausmas, neišsipildžiusi draugystė. Tik atmintis. Tik atmintis, praeinanti. Iliuzija. Miražas.

0

27

Buvo pavasaris

Žinau tikrai – tai buvo pavasaris, vienas iš dugybės vaikystės pavasarių, bet toks tik vienas, nepasikartojęs.
Mama manęs nepažadino į mokyklą, taip ji padarydavo gana dažnai, ypač jei būdavo blogi orai. Jei kas stebėdavosi, sakydavo, jog svarbiau, kad išlikčiau gyva, nors ir nemokyta. Atsibudau tik kai nutilo namas, visi išsivaikščiojo, net babūnės „Zingeris“ necaksėjo. Atsikėliau, apsirengiau ir nė nesipraususi, nepusryčiavusi išėjau į lauką. Batai iš vakar buvo šlapi, pamiršau pasidžiauti, tai ir nubridau viduriu kelio per purvynus nesisaugodama iki buomo pakapėj, kur tą ankstyvą rytą jau  stovėjo brikelėn pakinkytas kūdas kolūkinis arkliokas ir žiūrėjo į mane liūdnom akim. Paglosčiau priėjusi jo snukį, bet jam buvo vis tiek, jis nė nekilstelėjo galvos – buvo beviltiškai vienišas ir nieko nebesitikėjo, matyt žinojo, kad aš jam niekuo negaliu padėti.
Ir aš pasijutau beviltiškai vieniša, nubridau iki pelkės, kuri susitvenkdavo  kiekvieną pavasarį per didįjį polaidį Rupšaičių daržo gale, o stojus šilumai jos nelikdavo, išdžiūdavo, dugnas suskeldėdavo, prasikaldavo vos keli skurdūs kuokštai žolių ir tik vėlų rudenį vėl prilydavo vandens – mėšluoto, žaliai rudo, dvokiančio. Tai nuo arklių, rišamų prie buomo, mėšlo ir nuo tos krūvos užtvartėj, plaunamos lietaus.
Virš pelkės buvo palinkęs gluosnis – senas, storas, didesnė jo kmieno dalis gulėjo horizontaliai, bemaž liesdama vandenį, ir tik viršūnė staigiai kilo aukštyn, paskleisdama tankią šakelių vėduoklę, užklojančią didžiąją pelkės dalį.
Nuėjau ta nuožulniąja kamieno dalim, atsisėdau, atsiremddama į viršūnės linkį ir sustingau, tarsi susiliejau su aplinka, mačiau viską, pati būdama nematoma, virtusi jos dalimi. Dar kai kur bolavo sniego, bet jis jau nedžiugino –  purvinas, nykstantis, dar diena kita ir jo neliks. Rytas nė nesirengė daugiau švisti, tirštas rūkas nė nežadėjo sklaidytis, tik baudėsi į dulksną, nuo gluosnio šakelių krito reti, sunkūs lašai, sukeldami smulkius ratilus pelkės paviršiuje ir toj vietoj vanduo pakeisdavo spalvą, iš pilkai žalio pasidarydavo rudas; gluosnio atspindys buvo juodas. Užvertusi galvą įsižiūrėjau į šakų raizgalynę, dangaus beveik nesimatė ir jis atrodė taip pat juodas, tik truputį šviesesnis. Netikėtai pamačiau, kad plonosios šakelės ne juodos, o gelsvai rausvai žalios, pumpurai subrinkę ir daugelis jau susprogę, jauste pajaučiau, kaip jie sproginėja, kaip kalasi „katinėliai“, dar tik būsimi. Gluosnio jie ne tokie puošnūs, kaip karklo, bet savaip gražūs, tik reikia įsižiūrėti. Kažkas suvirpėjo many, įsivaizdavus, kaip galbūt jau rytoj, kai išsigiedrys, visi pamatys, kas šį murziną, tamsų rytą nutikę gamtoj – ko niekas nematė, tik aš viena.
Staiga atskrido pulkelis žvirblių, sukrito čerkšdami, kažko pešdamiesi į šiaudus arkliokui po nosimi, šis tarsi nubudo ir giliai, žmogiškai atsidūsėjo, iš šnervių kvėpteldamas baltus garus. Užsimerkiau, pasinėriau į laiko tėkmę. Lašai tankėjo, tankėjo, įsilijo, oras prisipildė lašų muzikos, šnarėjimo, mano plonas paltelis darėsi sunkus ir nebešildė, bet keltis nenorėjau, tūnojau tame pusiaumiegy, kol ėmė krėsti šaltis. Padvelkė vėjas, nupurtė nuo šakų lašus, sudrumstė visą pelkės paviršių, prie kaimynų šulinio sugirgždėjo svirtis, pasigirdo žmonių balsai. Tada jau kėliausi, nubridau per purvynus namo, nusinešdama tą pvasario rytmetį, vaizdus, spalvas, kvapus, arklioko atodūsį ir šviesos, šilumos ilgesį.
Virtuvėj nusimečiau šlapius batus, drabužius. Mamos anksti kurta ugnelė jau buvo išblėsusi, tai basom nušlepsėjau į lovą, susitempiau ant savęs ką radusi tinkamą, bet sušilti negalėjau, dar negreit užmigau sunkiu miegu, o kai pakilau iš ligos, jau viskas žaliavo, žydėjo, klestėjo.
Daug kartų gyvenime atsimenu tą rytą ir suabejoju, ar tikrai jis buvo, ar tai tik sergančio vaiko vaizduotės pieštas paveikslas? Visa tai išnyko negrįžtamai – vaizdai, garsai, kvapai. Bent jau iš mano gyvenimo.
Betgi žinau tikrai - anas pavasaris buvo.
Išeinu į balkoną – Vilniuj, Šiaurės miestely, tykiai, pavasariškai lyja. Lyja ant senų, tarp naujų statinių pasimetusių buvusių kareivinių namų, ant grindinio. Miestas dar miega. Netoliese, gretima gatve, prariaumoja vilkikas. Netrukus daugybė garsų susilies į vientisą miesto gaudesį, tik ar jame išgirsiu pavasarį?

Отредактировано daliuteisk (2016-04-09 05:46:22)

0

28

Vìsa

Naktis. Nebesimiega. Geriausias laikas – ramybė.
Seno žmogaus mintys, bėgančios prabėgančios atsiminimais tarsi vandens paviršiumi ir tiktai kartais, tik akimirksniui kažkas nušvinta ryškiai ryškiai iš gelmės, lyg būtų čia, dabar ir vėlei dingsta,  jau negrįžtamai.
Mirtis. Riba, kai žemiškoji patirtis jau išgyventa, jau vìsa praeity. Kiekvienam kìta, sava.
Nebeatsimenu kada nė kur tai buvo, tik išliko vaizdas.
Vasaros pavakarė. Esu iškvietime pas senuką ligonį, kažkur tipiškam lietuviškam kaime. Ir  troba tipiškai lietuviška, tokių jau ir tada buvo reta net gūdžiausiam kaime – joje viskas iki menkiausios smulkmenos reikalinga ir nėra nieko daugiau.
Kai ligonis apžiūrėtas, išrašyti receptai, viskas aptarta, šeimininkė pasiūlo nusiplauti rankas. Greta praustuvo rankšluostinėj kabo namų audimo rankšluostis, puoštas rankų darbo nėriniais. Naujutėlaitis, toks gražus, kad man nedrąsu naudotis, bet šeimininkė taip nuoširdžiai sako:
– Šluostykis, šluostykis, juk tai svečiui – ir man taip gera būti tuo svečiu. Ir rankšluostinė dailaus darbo – neišdrįstu paklausti ar paties gaspadoriaus daryta.
Atsisveikinusi išeinu į kiemą, šeiminimkė pasiveja mane nešina kėde iš gerojo kambario, stato ją prie verandos laiptelių, kviečia sėstis ir nuoširdžiai atsiprašinėja, kad teks lukterėti, sugedo mašina, vyras negali manęs  parvežti. Ramina gal ne tiek mane, kiek save, tikindama, kad štai tuoj tuoj suremontuos ir viskas bus gerai, bet balsas išduoda, kad pati nelabai tuo tiki. Užjausdama moteriškę nusišypsau – niekur nebeskubu, tai paskutinis šios dienos iškvietimas ir, palikusi puošniąją kėdę vienišą, nueinu ir atsisėdu ant suklypusio suolelio prie namo, tarp sužydusių kosmėjų.
Šeiminikė nudžiunga, nusiskubina į priebutį, pasigirsta kibirų skambčiojimas, kažkas pilama, netrukus moteriškė vos ne tekina nuneša du pilnus kibirus į tvartą ir ten nutyla kiaulių žviegimas. Nugyventas, o gal tik į prasto gaspadoriaus rankas pakliuvęs, nebenusakomos spalvos kolūkio sunkvežimis stovi prie vartų pražiodintais nasrais, šeimininko nematyti, tik atsklinda keiksmai – taip ir matau, kaip beskubant nesiseka darbas, o gal nusidaužo krumplius.
Ant dviračio rankenų užsikabinusi bidonus šeiminikė išskuba į ganyklą.
Kosmėjos, mano vaikystės gėlės – baltos, rožinės, tamsiai raudonos. Pastarųjų mažiausiai – ir čia, ir mano atminime, vaikystės daržely. Nors aš kruopščiai, atrodo, surinkdavau visas jų, tų tamsiųjų, sėklas, bet jų kažkodėl vis tiek ir kitą metą žydėdavo mažiausiai.
Iš trobos pasigirsta prislopintas kostelėjimas, sunkus atsidūsėjimas. Išgirstu, esu pratusi išgirsti. Grįžtu prie senuko. Tylim. Lyg buvau besakanti kažką paguodžiančio, bet jis prabyla pirmas ir pajuntu, kad tai ne aš jį, o jis mane ramina.
– Nereikėjo tavęs, daktarėle, bevarginti, man jau nėra pagalbos, žmogus supranta, kada ateina paskutinioji. Ir mano vaikai supranta, tik bijo ir tarsi maži nori pasislėpti už tavo nugaros.
Patylim.
– O žinai – sako – aš mirštu antrą kartą, vaikystėje miriau nuo difterijos.
Nebuvę baisu, tik labai norėjęs, kad gerklės nebeskaudėtų. Paskui, kai jau gijęs ir gerklės nebeskaudėję, atsikėlęs ir išėjęs į lietų, šis ir nuplovęs visą ligą. Motina labai barusi, o jis klausęsis tylėdamas ir galvojęs, kad, jei būtų numiręs, būtų likęs nepamatęs to lietaus. Ir nebegirdėjęs motinos balso. Daug ko būtų nebepamatęs, gero ir blogo. Nuo tada labai branginęs gyvenimą ir tik vieną kartą tepasakęs: „Geriau jau būčiau mažas numiręs!” Sibire, kai, atrodė, kad blogiau jau negali būti. Bet ir tada jautęs, kad jei kokiu stebuklu išliks, dar sužinos tokių dalykų, kokių nė nenumano esant. O štai dabar jau žino, kad yra patyręs viską. Ne, ne viską, tik tai, kas jam buvę skirta. Kažkaip supratęs, kad nebeturi ką čia veikti. Gana, nebesvarbu. Senuko veidas giedras, ramus.
Kieme suburzgė mašina, sušneko šeiminikė. Atsisveikindamas senukas dar pertarė:
– Nesigraužk, mano ligai vaistų nėra ir nuo mirties dar niekas neišsipirko, jokiom tabletėm jos neapgausi. Ne tu taip pasaulį surėdei.
Išėjau į kiemą. Tirštėjo prieblanda, atvėso, jautėsi drėgmė ir turbūt nuo jos oras pasidarė toks skambus, grynas. Tamsiųjų kosmėjų žiedų nebeįžiūrėjau, tarsi jų nebūtų. Pro pravertas tvarto duris jaukiai kriuksėdamas išturseno paršelis, baltas baltas prieblandoje, ir ėmė knaisioti žolyną, knysle vis pastumdamas ne vietoj numestą balkelį, tarsi norėdamas nukelti pažinimo ribą vis toliau, toliau. Šyptelėjau iš keisto savo sugretinimo. Kai tuo senu kolūkio kledaru išbildėję iš kiemo netrukus sukom į vieškelį, mačiau, kaip mūsų sukeltos dulkės niekur nesisklaidydamos tuoj pat sėdo atgal ant keliuko, kuriuo netrukus ateis mirtis ir tik tada senukas bus teisus – bus patyręs visa, kas jam skirta.

0

29

Priešybių vienybė

Lietuvių kalbos žodynas

Vienatvė:
1.Vienišo žmogaus būsena, buvimas vienišam, be artimųjų, vienuma, vienystė.
2. vienybė, sandora, sutarimas.

Priešingi dalykai. Pirma prasmė – atskirtis, bendrumo nebuvimas, antra – bendrystė. Koks stebuklas, pajautų, išgyvenimų, prasmių pilnatvė – kalba.

0

30

Ilgesys

„Pradžioje buvo žodis“ (Jn 1:1-3)
Pradžioje buvo Ilgesys. Jis gyveno žmogaus sieloje, buvo vienas ir pats nežinojo kas esąs, nes niekas jam to nepasakė. Nežinojo nė ko ilgisi, nei pavidalo, nei akių spalvos, nei vardo. Nežinojo, ar tas Kažkas, kurio ilgisi, iš viso yra ir kur jo ieškoti, kaip atpažinti.
Klajojo Ilgesys po žemę, kartais nukreipęs žvilgsnį į tolių tolius, kartais įsižiūrėdamas į akmenėlių spalvas jūros pakrantėje, boružės kelionę smilga, pažino daugybę gamtos reiškinių, augalų, gyvų padarėlių, bet kaskart suprasdavo, kad tik bergždžiai vaikosi miražų – niekaip negalėjo nurimti, niekas neatnešė išsipildymo.
Sykį nubudęs prieš saulės tekėjimą, Ilgesys pamanė, kad jo ieškomasis yra saulėtekis – iki tol nieko nuostabesnio nebuvo matęs. Nuskrido pasitikti, nardė, krykštavo jo spalvose ir nė nepajuto, kaip saulėtekis virto diena – pilka, dulkina, prakaituota, ilga ir alinančia. Ilgesys susigūžė žmogaus sielos kertelėje, kiek galėdamas pagelbėjo jam darbuose, kol vakarop Kažkas trumpai akimirkai dar pasivaideno saulėlydžio varsose, bet ir tai pasirodė netikra. Sutemo Naktis. Ilgesys drauge su žmogaus siela klausėsi jos garsų, tikėdamasis, kad kažkas jį pašauks, nusives, bet Naktis gyveno savo gyvenimą ir nieko nežinojo apie Ilgesį, nei šaukė, nei kvietė. Nuovargis įveikė žmogų ir jo siela išskrido į miego karalystę, nusinešdama drauge Ilgesį, o kai jiedu nubudo, veltui klausė vienas kito – kas tai buvo? Sapnas? Ar Sapnas ir yra tas Kažkas, ieškomas Ilgesio? Bet ir Sapnas greitai išnyko užmaršties šešėliuose.
Žmogus ir jo Ilgesys savo klajonėse sutiko daugybę kitų žmonių, kurie vis ėjo, vis ėjo pro šalį vedami kiekvienas savo Ilgesio, kol vieną kartą siauram kalnų  take susitiko dviese ir, negalėdami prasilenkti, įsižiūrėjo vienas kitam į akis, ko niekada anksčiau nebuvo darę. Sutiktasis sustojo akimirkai, bet tai būta kuklaus žmogaus, jis prigludo prie uolos, užleisdamas kelią, tarsi susiliedamas su jos pilkuma. Žmogus ir jo Ilgesys taip pat stabtelėjo akimirkai, palietė ranka sutiktojo veidą, tarsi norėdamas ilgam įsiminti bruožus, Kažkas žybtelėjo akių gelmėse ir užgeso,  jiedu prasilenkė tarsi svetimi – negalėjo patikėti Ilgesys, kad jo ieškomas Kažkas galėtų gyventi tokiame pilkame, tokiame nepastebimame žmoguje, bet niekaip  nebegalėjo užmiršti blyksnio jo akių gelmėje ir suprato, kad buvo sutikę Draugystę , bet jos nepažino, bent žinojo, kad ji yra ir kokios spalvos jos akys, o jos veido bruožai ir šypsena lūpų kampučiuose tebedilgčiojo žmogaus pirštų galiukuose.
Žmogus ir jo ilgesys nuo dabar ieškojo prarastos Draugystės kiekviename sutiktame žmoguje idėmiai žvelgdami į akis ir nepastebėjo, kad prie jų prisigretino trečias Pakeleivis – Vienatvė ir ji tuo labiau skaudino, kuo daugau gerų, nuostabių žmonių jie sutikdavo, nes jiems tereikėjo to vieno vienintelio, pilko, nepastebimo minioje žmogaus, kurio vardas Draugystė. Gal ir šiandien tebeieško.

0


Вы здесь » Mano namai » TRUMPI TEKSTAI, SENTENCIJOS » Gražiausiai gyvena tie, kurie suvokia savo žmogišką prigimtį